Ako sa chrániť pred zlými ľuďmi

Deti si prakticky vyskúšajú, ako by reagovali v nebezpečných situáciách. Naučia sa najdôležitejšie pravidlá, ako sa zachovať v takýchto situáciách a použiť ich. Naučia sa rozoznať nebezpečné situácie.

Veková skupina: skauti a skautky (11 - 15 rokov)
Oblasť rastu: citový rozvoj, rozvoj charakteru, intelektuálny rozvoj
Ciele aktivity: Naučiť deti rozoznať nebezpečné situácie a ľudí. Naučiť ich pohotovo reagovať a trvať na svojom presvedčení.
Miesto: klubovňa
Trvanie: 1 - 1,5 hodiny
Počet účastníkov: družina
Materiál: články z novín, plagát s pravidlami, „maskovacie“ oblečenie

Uvedenie

Na úvod nahovoríme nejakých roverov alebo členov odd. rady, aby sa obliekli do rôznych maskovacích oblekov a zahrali rôzne postavy (dealera drog, násilníka, zlodeja...). Deti zahrajú, ako by reagovali na lákanie alebo naliehanie týchto osôb. Figuranti musia mať dobre nacvičené techniky presviedčania, byť veľmi asertívni a presvedčiví.

Popis aktivity

Keď si deti vyskúšajú tieto „scénky“, porozprávame sa s nimi o rôznych nebezpečných ľuďoch a siuáciách, použijeme články z novín, vyzveme ich, aby porozprávali o tom, čo oni počuli/zažili.

Pokúsime sa spoločne rozobrať správanie detí v scénkach, vyzdvihneme správne reakcie a rozmýšľame nad tým, čo im hovorili rodičia/učitelia. V rozhovore použijeme pripravený plagát s hlavnými pravidlami, spoločne ich rozoberieme, deti si ich opíšu:

  1. Nenadväzovať rozhovor s cudzími dospelými z ich podnetu.
  2. Nenechať sa zlákať žiadnym sľubom, nesprevádzať cudzieho človeka na odľahlé miesta ani do domu.
  3. Ak nás niekto chce zatiahnuť niekam násilím, začneme kričať z celej sily. Voláme o pomoc a energicky sa bránime.

Opakujú sa úvodné situácie, aktéri sú tentoraz už násilnejší a naliehavejší. Deti sa znova zúčastnia scénok a použijú spomínané pravidlá, vrátane fyzickej obrany a kriku.

Hodnotenie

Vodca zhodnotí, o koľko sa zlepšili reakcie, či deti využili naučené pravidlá, či reagujú pohotovo a neústupčivo. Záverom ešte raz spoločne menujú ľudí, ktorí by im mohli ublížiť a 3 základné pravidlá.

Pripomienky, závery, nápady

K aktivite si môžeme prizvať aj odborníka, ktorý deťom predvedie základy sebaobrany.

Kalendár akcií

feb13
Lavínový kurz
Chata M. R. Štefánika, Nízke Tatry
feb14
Oblastný ples
Prešovská univerzita
feb20
Malý snem 2015
Banská Štiavnica

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie