Ako sa chrániť pred zlými ľuďmi

Deti si prakticky vyskúšajú, ako by reagovali v nebezpečných situáciách. Naučia sa najdôležitejšie pravidlá, ako sa zachovať v takýchto situáciách a použiť ich. Naučia sa rozoznať nebezpečné situácie.

Veková skupina: skauti a skautky (11 - 15 rokov)
Oblasť rastu: citový rozvoj, rozvoj charakteru, intelektuálny rozvoj
Ciele aktivity: Naučiť deti rozoznať nebezpečné situácie a ľudí. Naučiť ich pohotovo reagovať a trvať na svojom presvedčení.
Miesto: klubovňa
Trvanie: 1 - 1,5 hodiny
Počet účastníkov: družina
Materiál: články z novín, plagát s pravidlami, „maskovacie“ oblečenie

Uvedenie

Na úvod nahovoríme nejakých roverov alebo členov odd. rady, aby sa obliekli do rôznych maskovacích oblekov a zahrali rôzne postavy (dealera drog, násilníka, zlodeja...). Deti zahrajú, ako by reagovali na lákanie alebo naliehanie týchto osôb. Figuranti musia mať dobre nacvičené techniky presviedčania, byť veľmi asertívni a presvedčiví.

Popis aktivity

Keď si deti vyskúšajú tieto „scénky“, porozprávame sa s nimi o rôznych nebezpečných ľuďoch a siuáciách, použijeme články z novín, vyzveme ich, aby porozprávali o tom, čo oni počuli/zažili.

Pokúsime sa spoločne rozobrať správanie detí v scénkach, vyzdvihneme správne reakcie a rozmýšľame nad tým, čo im hovorili rodičia/učitelia. V rozhovore použijeme pripravený plagát s hlavnými pravidlami, spoločne ich rozoberieme, deti si ich opíšu:

  1. Nenadväzovať rozhovor s cudzími dospelými z ich podnetu.
  2. Nenechať sa zlákať žiadnym sľubom, nesprevádzať cudzieho človeka na odľahlé miesta ani do domu.
  3. Ak nás niekto chce zatiahnuť niekam násilím, začneme kričať z celej sily. Voláme o pomoc a energicky sa bránime.

Opakujú sa úvodné situácie, aktéri sú tentoraz už násilnejší a naliehavejší. Deti sa znova zúčastnia scénok a použijú spomínané pravidlá, vrátane fyzickej obrany a kriku.

Hodnotenie

Vodca zhodnotí, o koľko sa zlepšili reakcie, či deti využili naučené pravidlá, či reagujú pohotovo a neústupčivo. Záverom ešte raz spoločne menujú ľudí, ktorí by im mohli ublížiť a 3 základné pravidlá.

Pripomienky, závery, nápady

K aktivite si môžeme prizvať aj odborníka, ktorý deťom predvedie základy sebaobrany.

Kalendár akcií

jún01
aug06
AQUA 2017
Piešťany
sep14

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie