Námety na činnosť

Spoonball

Futbal sa dá predsa hrať aj za dažďa v klubovni. Stačia 4 špajdle, kus špagátu, sklená gulička a lyžica pre každého hráča. 

Slovensko v klubovni

Nápad, ako si spestriť klubovňu. Stačí vám prázdna stena a mnoho cestovateľov, ktorí budú rozširovať a dopĺňať vašu oddielovú či zborovú zbierku toho najkrajšieho, čo u vás doma alebo na Slovensku máme. Cieľom je nosiť pohľadnice zo všetkých kútov Slovenska.

Oddielová stupňovačka

Hra spočíva v zoraďovaní hráčov podľa rôznych pravidiel so zaviazanými očami a bez verbálnej komunikácie. Aktivita je určená pre oddielovú (zborovú) radu a jej cieľom je zistiť aktivitu/pasivitu jednotlivých členov v oddiele. Na hru potrebujete iba šatku, s ktorou hráči si zaviažu oči.

Kronika na gitare

Využiť svoju tvorivosť v normálnej kronike je prirodzené. Skúste však využiť svoju tvorivosť na vytvorenie nevšednej kroniky. Ako príklad je tu kronika roverskej družiny Jakov z Prievidze. Na gitaru som začiatkom leta nemenovaného roku nalepil prvú nálepku a všetkým sa to páčilo. 

Sťahovavé vtáky

Aktivita vhodná na chatu (alebo aspoň na dvojdňovú akciu), v ktorej si účastníci uvedomia vzájomnú súdržnosť a zodpovednosť.

Cesta na Mars

Ako príťažlivo naučiť morzeovku našich členov? Riešením môže byť cesta na Mars.

Bontónik

Deti pri „spoločenskom“ stretnutí v klubovni hodnotia scénky s najčastejšími chybami slušného správania a súčasne si tieto spoločenské situácie aj ony precvičujú, aby ich vedeli následne vhodne uplatniť v praxi.

Biwak výsadok

Zobudíme v noci účastníkov tábora alebo víkendovky a oboznámime ich, že táborisko je ohrozené. Môžu ho zachrániť tak, že donesú zázračný kód. Potom ich so zaviazanými očami odvezieme na neznáme miesto ďaleko od tábora, kde začína ich misia.

Ako sa chrániť pred zlými ľuďmi

Deti si prakticky vyskúšajú, ako by reagovali v nebezpečných situáciách. Naučia sa najdôležitejšie pravidlá, ako sa zachovať v takýchto situáciách a použiť ich. Naučia sa rozoznať nebezpečné situácie.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie