Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (The Duke of Edinburgh’s International Award - skrátene DofE) je vzdelávací program, ktorý umožňuje mladým ľuďom od 14 do 24 rokov rozvíjať svoje schopnosti a aktívne využívať voľný čas. Program DofE podporuje mladých ľudí po celom svete na ich ceste k zodpovednosti, samostatnosti, sebavedomiu, budúcemu uplatneniu sa a k spoločenskej zodpovednosti. Program spája dôstojnosť britskej kráľovskej rodiny s kladmi zážitkovej pedagogiky a neopakovateľnosťou veľkých dobrodružstiev. Vychádzame z viery, že každý mladý človek má potenciál uspieť a príležitosti na dobré vzdelanie mu môžu pomôcť naplniť svoj potenciál.

Mladí ľudia si v programe stanovujú ciele v štyroch základných oblastiach, ktorými sú Rozvoj talentu, Športová aktivita, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia, a s pomocou dospelého mentora (vyškoleného Vedúceho programu) usilujú o ich splnenie. Mladí ľudia si zvolia aj úroveň programu - Bronzovú: venujú sa splneniu cieľov pravidelne 6 mesiacov aspoň hodinu týždenne v každej oblasti, Striebornú: venujú sa splneniu cieľov pravidelne 1 hodinu týždenne po dobu 12 mesiacov, Zlatú: venujú sa splneniu cieľov pravidelne 1 hodinu týždenne po dobu 18 mesiacov. Účastníci môžu postupne dosiahnuť všetky úrovne alebo vstúpiť priamo do nimi zvolenej úrovne. Za prekonanie svojich výziev a dosiahnutie cieľov získavajú Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu z rúk významných osobností. Po celom svete sa programu zúčastnili milióny študentov. Na Slovensku tento unikátny program začína fungovať pod záštitou Národnej kancelárie od roku 2015.

Do programu sa môžeš zapojiť aj ty ako Vedúci programu a tvoj zbor ako Miestne centrum, na ktorom budete program poskytovať či už pre členov zboru alebo pre ľudí zvonka, ktorí si teoreticky môžu spraviť cenu v rámci zboru a „ochutnať“ aj čo to zo skautingu.

Ak sa rozhodneš stať sa Vedúcim programu, tvojou úlohou bude pomáhať mladým ľuďom vybrať si aktivity, ktoré by chceli robiť, nastaviť ciele, ktoré by chceli dosiahnuť a sprevádzať ich na ich ceste k splneniu týchto osobných výziev. Pre svojich mladých budeš v rámci programu buddy, motivátor a sprievodca na ceste k vysnívaným métam.

Program uznáva v očiach zamestnávateľov a univerzít najmä v anglosaskom svete zručnosti a postoje, ktoré sa mladí ľudia v rámci neho naučia. Absolventi programu bývajú zvýhodnení pri prijímacích skúškach či pri prijímaní do zamestnania. Podobný proces uznávania prebieha aj na Slovensku. Diskutujeme s veľkými firmami a dlhodobo plánujeme aj s univerzitami. Pre skauting ide o skvelú príležitosť uznať všetko to, čo sa v rámci neho naučia aj navonok. Aktivity, ktoré účastníci absolvujú skrze skauting môžu byť identické s tými, ktoré už robia s dôrazom na pravidelnosť, rozvoj cieľavedomosti a pravidelné vedenie zo strany Vedúceho programu.

 

Rád čelíš výzvam? Máš 14 – 24 rokov? Chceš sa dozvedieť viac o sebe a naplno rozvinúť svoj potenciál? Zapoj sa do programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu  (DofE) a zistíš, že s vytrvalosťou a odhodlaním dokážeš viac, než si myslíš.

Na cestu programom DofE sa môžeš vydať už aj v rámci skautingu, vo svojom oddiele alebo zbore, či oblasti, skrátka kdekoľvek, kde na teba čaká vyškolený Vedúci programu.

S týmto Vedúcim sa dohodneš na aktivitách, ktorým sa chceš venovať v štyroch oblastiach programu a stanovíš si v každej z nich ciele, ktoré pre teba budú výzvou. Zvolíš si taktiež jednu z troch úrovní programu, ktoré sa líšia časovou náročnosťou.

Program pracuje so štyrmi oblasťami

 • Rozvoj talentu
 • Športová aktivita
 • Dobrovoľníctvo
 • Dobrodružná expedícia

V troch úrovniach

 • Bronzová
 • Strieborná
 • Zlatá

Pri plnení DofE je potrebné sa zapojiť do aktivít aspoň na jednu hodinu týždenne a získať tak návyk. Pri každej oblasti si volíš individuálne ciele. Zlatá úroveň obsahuje navyše Rezidenčný projekt, akciu s pobytom v neznámom prostredí trvajúcu min. 5 dní (4 noci).

 

 

Vek

Dĺžka plnenia

Dĺžka expedície

Špeciálne podmienky

Bronzová úroveň

14

3 mesiace

2 dni (1 noc)

Jednu z oblastí plniť o 3 mesiace dlhšie s náročnejším cieľom

Strieborná úroveň

15

6 mesiacov

3 dni (2 noci)

Ak účastník nemá bronzový stupeň: Jednu z oblastí plniť o 6 mesiacov dlhšie s náročnejším cieľom

Zlatá úroveň

16

12 mesiacov

3 dni (2 noci)

Ak účastník nemá strieborný stupeň: Jednu z oblastí plniť o 6 mesiacov dlhšie s náročnejším cieľom.

Aktivity, ktoré absolvuješ v rámci skautingu, môžu byť identické s tými, ktoré už robíš v organizácii, s dôrazom na pravidelnosť, rozvoj cieľavedomosti a pravidelné vedenie zo strany Vedúceho programu.

Prečo sa do programu DofE zapojiť?

Program DofE je:

 • Komplexný – rozvíjať budeš svoj talent, zlepšíš sa v športovej aktivite, ako dobrovoľník pomôžeš svojej komunite a prežiješ dobrodružstvo na expedícii
 • Dlhodobý – trvá 6 – 24 mesiacov a je pravidelný
 • Motivačný – sám si stanovuješ výzvy a úlohy
 • Personalizovaný – sám si definuješ ciele a kroky k ich splneniu
 • Rozvojový – naučíš sa samostatnosti a spoločenskej zodpovednosti v rámci komunity
 • Prestížny – získaš cenu, ktorá je medzinárodne uznaná ako známka kvality uchádzačov na rôznych školách, univerzitách, ale i vo firmách

 

Ako sa do programe DofE zapojiť?

Ak chceš začať plniť program DofE, využi tento postup.

 1. Nájdi si Miestne centrum. To znamená zbor alebo oblasť, ktoré DofE poskytujú. Ak v zozname svoj zbor ani oblasť nenájdeš, nezúfaj. Môžeš sa na DofE pokojne prihlásiť aj v inom zbore alebo oblasti.
 2. Kontaktuj koordinátora Miestneho centra. Ten ti ozrejmí, aké sú ich možnosti v poskytovaní DofE. V prípade potreby ti odporučí iné Miestne centrum.
 3. Stretni sa s Vedúcim programu. Ten ťa bude sprevádzať celým programom. Vysvetlí ti, ako presne DofE funguje a pomôže ti nastaviť si dobré ciele. Môžeš sa s ním dohodnúť, že chceš DofE prepojiť s Rangerským horizontom.
 4. Zaplať poplatok a registruj sa v online systéme. Doň si budeš zapisovať svoje napredovanie. Môžeš využiť aj šikovnú aplikáciu pre smartfón.
 5. Plň DofE a zlepšuj sa každým týždňom. Počas plnenia ti v prípade potreby vždy pomôže tvoj Vedúci programu.
 6. Zúčastni sa slávnostnej ceremónie. Po úspešnom zvládnutí DofE ti bude odovzdaný odznak, ktorý si môžeš pripnúť na pravé vrecko skautskej košele.

 V prípade nejasností neváhaj kedykoľvek napísať na dofe@skauting.sk.

Školenie Vedúcich programu DofE

Ak máš viac ako 16 rokov, môžeš sa tiež pridať k mnohým skautským Vedúcim programu DofE a pomáhať ďalším na tejto ceste.

Najbližšie školenie zatiaľ nie je naplánované. V prípade záujmu napíšte na dofe@skauting.sk.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie