Expertské odborky

Čo sú expertské odborky?

Expertské odborky môžu byť výzvou pre každého skauta alebo skautku, ktorí sa zdokonaľujú v jednej z piatich oblastí. Expertské odborky rozhodne zaujmú svojim vizuálom aj funkčnosťou.

Ako získať expertskú odborku?

Po získaní 3 odboriek červeného stupňa alebo 6 odboriek ľubovoľného stupňa z jednej oblasti si skaut alebo skautka môže na rukáv rovnošaty prišiť nášivku expertskej odborky. 

Táto nášivka nahrádza nášivky odboriek potrebných na jej získanie. 

Rozdelenie odboriek v oblastiach:

    
                         

PRÍRODA

DOBROVOĽNÍCTVO A OBČIANSTVO

ZRUČNOSTI

ŠPORT

UMENIE A KULTÚRA

botanik

koledník

archeológ

atlét

cestovateľ

bylinkár

kuchár

čajíčkar

cyklista

čitateľ

geológ

miništrant

fyzik

jazdec

Filmár

hubár

novinár

genealóg

korčuliar

Fotograf

hvezdár

občan

Geocacher

lezec

herec

chovateľ

oddielový hospodár

historik

lukostrelec

hudobník

meteorológ

oddielový tajomník

hráč spol. hier

lyžiar

kronikár

ochranca prírody

organizátor hier

chemik

plavec

kultúra

ornitológ

prvá pomoc

informatik

skialpinista

spevák

rybár

skautská história

kávičkar

športovec

spisovateľ

speleológ

sprievodca

kutil

turista

tanečník

stopár

svetové priateľstvo

modelár

vodák

výtvarník

táborník

tlmočník a prekladateľ

práca s drevom

   

zálesák

 

znalec náboženstiev

ručné práce

   

zoológ

 

smartfónista

   
 herpetológ  

viazanie

   
 záhradkár  

zberateľ

   
    cukrár    

Kalendár akcií

nov16
nov22

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie