Program

Program Slovenského skautingu sa snaží o všestranný rozvoj mladého človeka. Zameriava sa na 6 oblastí rozvoja a to sociálny, fyzický, duchovný, citový, intelektuálny a charakterový rozvoj. Aby bola skautská vychová úspešná využíva sa 7 prvkov skautskej metódy.

Slovenský skauting ponúka program pre 3 výchovné kategórie:

  • Vĺčatá a včielky
  • Skauti a skautky
  • Roveri a roverky

Symbolickým rámcom programu pre vĺčatá a včielky je rozprávkový príbeh Mauglího medzi vlkmi podľa Knihy džunglí. Príručky sú prispôsobené vnímaniu detského sveta. Pre najmenších sú pripravené 4 stupne vlčej stopy spracované v dvoch príručkách. Program dopĺňajú odborky, ktoré majú za cieľ rozvíjať všestrannosť detí a zároveň prehĺbiť záujem o rôzne činnosti ako napríklad táborenie, hviezdy, históriu.  K dispozícií je aj Praktická príručka pre včielky a vĺčatá, v ktorej nájdete skautskú prax.

Symbolickým rámcom programu pre skautov a skautky už nie sú rozprávky, ale objavovanie a dobrodružstvo. Stupne skautského chodníka sú Nováčik, Neznáma krajina a Stúpanie na vrchol. Program už ponúka miernu voľnosť pri výbere úloh a spôsobe formovania zručností jednotlivých skautov a skautiek. Podobne ako u vĺčat, i u skautov odborky dopĺňajú všeobecný záber stupňov napredovania a umožňujú im lepšie poznávať vybrané oblasti a zdokonaľovať sa v nich.

Symbolickým rámcom programu pre roverov a roverky je putovanie po svete, spoznávanie civilizácií. Mladí ľudia sa vydávajú do reálneho sveta objavovať možnosti a príležitosti na sebarealizáciu. Príručka Roverský pas ponúka priestor na realizáciu štyroch projektov. Roverský program sa zakladá na vzťahoch, na akciách, na roverských projektoch, na zdieľaní zážitkov a hodnôt.

Programová rada okrem prípravy a revízie metodických materiálov pripravuje podujatia na národnej úrovni ako napríklad Družina roka alebo Radcovské fórum.

Kalendár akcií

nov16
nov22

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie