Zahraničná rada

Poslanie Zahraničnej rady SLSK

Datovanie Zahraničnej rady ako takej je až od februára 2000, kedy sa vytvorila skupina ľudí po absolvovaní kurzu zahraničných dimenzií. Jej hlavnou náplňou je komunikácia a výmena informácií medzi Slovenským skautingom a svetovými skautskými organizáciami WOSM a WAGGGS a ďalšími skautskými organizáciami v zahraničí.

Rada tiež pravidelne informuje členov SLSK cez zahraničné novinky či Skautské zvesti o ponuke skautských podujatí v zahraničí a zabezpečuje účasť skautov a skautiek zo Slovenska na medzinárodných podujatiach a školeniach.

Členovia Zahraničnej Rady SLSK

Zahraničná rada funguje prostredníctvom skupiny dobrovoľníkov, ktorí sa podieľajú na projektoch. Za činnosť zahraničnej rady zodpovedá predseda Zahraničnej rady SLSK a o agendu sa staraá tajomníčka rady.

Úlohou zahraničných komisárov je zabezpečiť plnohodnotnú účasť vo WAGGGS a WOSM, ako aj kvalitné fungovanie celého Slovenského skautingu (SLSK).

Úlohou tajomníčky Zahraničnej rady SLSK je byť výkonnou zložkou, teda zabezpečovať korešpondenciu a preposielanie zahraničných informácii a ponúk. Zabezpečujú tiež účasť na dôležitých zahraničných kurzoch a zodpovedá za rozpočet Zahraničnej rady.

 

  

   Predseda Zahraničnej rady

   Marián Lezo - Mafián
  marian.lezo@skauting.sk

 

 

  Zahraničný komisár pre WOSM

  Richard Dvorský - Frico
richard.dvorsky@skauting.sk

 

Zahraničná komisárka pre WAGGGS

Dominika Böhmová - Boba
dominika.bohmova@skauting.sk

 

 

 Tajomníčka pre zahraničnú radu

   Paulína Rochová - Paula
  international@skauting.sk

 

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie