Kontakty na skautské zbory

Kliknutím na mapu zobrazíte kontakty na skautské zbory pôsobiace vo vašom okrese.

mapa Slovenska

Skautské zbory v okrese Zvolen

21. zbor Korčín Zvolenská Slatina
Martin Cerovský
Pod Hájom 21
96201 Zvolenská Slatina
21.zbor@post.sk, cero21.zbor@gmail.com
www.korcin.webnode.sk

Zdieľanie