Kontakty na skautské zbory

Kliknutím na mapu zobrazíte kontakty na skautské zbory pôsobiace vo vašom okrese.

mapa Slovenska

Skautské zbory v okrese Žiar nad Hronom

1. oddiel Pútnici Žiar nad Hronom
Jana Nešporová
Tajovského 32/42
965 Žiar nad Hronom
lienkajanka1@gmail.com
77. zbor Lesná zmes
Ján Hort
Jastrabá 95
96701 Kremnica
hort.jan@gmail.com
www.77zbor.skauting.sk

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie