Kontakty na skautské zbory

Kliknutím na mapu zobrazíte kontakty na skautské zbory pôsobiace vo vašom okrese.

mapa Slovenska

Skautské zbory v okrese Tvrdošín

10. zbor Trstená
Lucia Parcová Šálková
Nábrežie Ľ. Štúra 593/3
2801 Trstená
lucia.salkova@gmail.com
www.desiatka.sk
108. zbor Oriešok Liesek
Veronika Chovančáková
Školská 583
2712 Liesek
vchovancakova@gmail.com

Zdieľanie