Kontakty na skautské zbory

Kliknutím na mapu zobrazíte kontakty na skautské zbory pôsobiace vo vašom okrese.

mapa Slovenska

Skautské zbory v okrese Poprad

78. zbor Tatranskí orli Poprad
Ing. Tomáš Mikulovský
Šrobárova 2676/34
5801 Poprad
78.zbor@gmail.com
www.facebook.com/78ZborTatranskiOrliPoprad
101. zbor Veselé tváre Svit
Andrej Fábry
Štefániková 5
59 Svit
andrejfabry.svit@gmail.com
www.veseletvare.6f.sk
122. zbor anjelov strážnych Poprad - Vydrník
Ján Skokan
č.d. 114
5914 Vydrník
skokanovci@gmail.com
Hôrkáči (Hôrka)
Anna Halčinová
Primovce 461
5912 Hôrka
anna.halcinova@centrum.sk

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie