Kontakty na skautské zbory

Kliknutím na mapu zobrazíte kontakty na skautské zbory pôsobiace vo vašom okrese.

mapa Slovenska

Skautské zbory v okrese Námestovo

39. zbor o. b. Jána Vojatššáka Námestovo
Peter Plaštiak
Červeného kríža 81/17
2901 Námestovo
skauti.namestovo@gmail.com
skauti.rcdrobcek.sk/

Zdieľanie