Kontakty na skautské zbory

Kliknutím na mapu zobrazíte kontakty na skautské zbory pôsobiace vo vašom okrese.

mapa Slovenska

Skautské zbory v okrese Medzilaborce

6. koedukovaný oddiel Medzilaborce
Medzilaborce
Komenského 672/27
6801 Medzilaborce
milan.gaj@67zbor.sk
www.67zbor.sk

Zdieľanie