Kontakty na skautské zbory

Kliknutím na mapu zobrazíte kontakty na skautské zbory pôsobiace vo vašom okrese.

mapa Slovenska

Skautské zbory v okrese Liptovský Mikuláš

127. zbor Kriváň Hybe
Matej Guráň
Nábr. 4. apríla
3101 Liptovský Mikuláš
guran.matej@gmail.com
127zbor.scouting.sk/
2. oddiel Obri (Lipt. Mikuláš)
Ivan Vlček
Hrušková 513/1
3104 Liptovský Mikuláš
ivan.vlcek@gmail.com
127zbor.scouting.sk/

Zdieľanie