Kontakty na skautské zbory

Kliknutím na mapu zobrazíte kontakty na skautské zbory pôsobiace vo vašom okrese.

mapa Slovenska

Skautské zbory v okrese Kežmarok

3. zbor Aničky a Bořivoja Uhrových Kežmarok
Júlia-Klaudia Knižková
Slavkovská 2
60 Kežmarok
skauting.kezmarok@gmail.com
www.facebook.com/SKAUTING-3-zbor-Ani%C4%8Dky-a-Bo%C5%99ivoja-Uhrov%C3%BDch-Ke%C5%BEmarok-176971895498/
10. oddiel Jozefa Krišandu (Vrbov)
Mária Hrebeňárová
Vrbov 136
5972 Vrbov

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie