Revízna rada

Zloženie RR SLSK

(Podľa Stanov SLSK, bod 38 – 40)

Revíznu radu tvoria predseda a dvaja členovia, volení snemom, z toho minimálne jedna žena. Členovia revíznej rady nesmú zastávať inú funkciu v riadení organizácie, okrem oddielovej a zborovej úrovne. V prípade, že predseda revíznej rady  nemôže vykonávať svoju funkciu, zvolí si revízna rada nového predsedu z členov rady. V prípade zníženého počtu členov revíznej rady kooptuje revízna rada ďalšieho člena na plný počet.

Úlohy

Revízna rada je nezávislý orgán, ktorý kontroluje hospodárenie celej organizácie. Náčelníctvo má právo revíznu radu požiadať o kontrolu hospodárenia ľubovoľnej organizačnej jednotky SLSK. Revízna rada uskutočňuje kontrolu poradnou, nie represívnou formou.

Podávanie správy

Revízna rada podáva správu snemu. V prípade zistenia závažných skutočností ich oznámi písomne náčelníctvu spolu s návrhom nápravných opatrení.

Kontakt

E-mailový kontakt s Revíznou radou SLSK: revizna.rada@scouting.sk.

Poštová adresa:
Slovenský skauting
Revízna rada
Račianska 96
831 02 Bratislava 3

Kalendár akcií

nov03
Indulona 14
Trenčín
nov10
Kľúčová dierka
Zvolenská Slatina

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie