Revízna rada

Úlohy

Revízna rada je nezávislý orgán, ktorý kontroluje hospodárenie celej organizácie. Náčelníctvo má právo revíznu radu požiadať o kontrolu hospodárenia ľubovoľnej organizačnej jednotky SLSK. Revízna rada uskutočňuje kontrolu poradnou, nie represívnou formou.

Zloženie RR SLSK

(Podľa Stanov SLSK, bod 53)

Revíznu radu tvoria predseda a dvaja členovia, volení snemom, z toho minimálne jedna žena. Členovia revíznej rady nesmú zastávať inú funkciu v riadení organizácie, okrem oddielovej a zborovej úrovne. V prípade, že predseda revíznej rady  nemôže vykonávať svoju funkciu, zvolí si revízna rada nového predsedu z členov rady. V prípade zníženého počtu členov revíznej rady kooptuje revízna rada ďalšieho člena na plný počet.

Podávanie správy

Revízna rada podáva správu snemu. V prípade zistenia závažných skutočností ich oznámi písomne náčelníctvu spolu s návrhom nápravných opatrení.

Kontakt

E-mailový kontakt s Revíznou radou SLSK: revizna.rada@skauting.sk.

Poštová adresa:
Slovenský skauting
Revízna rada
Račianska 96
831 02 Bratislava 3

predseda Revíznej rady
Viliam Kolcún
viliam.kolcun@skauting.sk
člen Revíznej rady
Michal macák
člen Revíznej rady
Stanislav Vyhlídal

Anketa

Deň so skautskou šatkou sa už blíži. Zúčastníš sa?


Jasné, že áno. Je to super a 24. apríla sa už neviem dočkať!
 
151
Áno, idem do toho prvý krát, tak som zvedavý aké to bude.
 
54
Ešte nie som rozhodnutý, ale rozhodne to znie dobre!
 
30
Nie, je to nuda! A šatku mi aj tak na tábore zjedli myši.
 
40
Radšej nie. Nechcem, aby ľudia okolo vedeli, že som skaut.
 
31

Spolu hlasov: 306

Zdieľanie