Rada pre vzdelávanie

Funkcie a poslanie Rady pre vzdelávanie

  • zastrešuje a garantuje systém jednotného vzdelávania a starostlivosť o dospelých dobrovoľníkov v Slovenskom skautingu,
  • zabezpečuje prípravu a vzdelávanie dospelých členov SLSK – od vodcov oddielov až po skautských účtovníkov,
  • monitoruje fungovanie vzdelávanie a kvalitu jednotlivých vzdelávacích programov,
  • podieľa sa na príprave vzdelávacích akcií a koordinuje ich obsahovú náplň.

Zloženie Rady pre vzdelávanie

Rada pre vzdelávanie je zložená z predsedu Rady pre vzdelávanie, ktorý ju zastupuje v Náčelníctve SLSK, a zástupcov LŠ a inštruktorov v Slovenskom skautingu.

Radu ďalej dopĺňajú podľa potreby dobrovoľníci - dospelí tréneri, lektori, školitelia, ktorí organizujú tréningy pre budúcich skautských vodcov, pripravujú rozširujúce vzdelávacie programy vo forme víkendových kurzov a zabezpečujú programy na podporu dospelých, ktorí sa v skautingu venujú práci s deťmi a mládežou.

Pod gesciu Rady pre vzdelávanie spadajú:

  • Celoslovenské lesné školy pre budúcich skautských vodcov - SELŠ, VLŠ Baobab a LŠ Chilli
  • Odborné kurzy (voľné moduly) na celoslovenskej a oblastnej úrovni pre mladých a dospelých lídrov od 14 rokov
  • Garancia kvalifikovanosti vodcovských skúšok
  • Gilwellská inštruktorská lesná škola
  • Semináre a kurzy, ktoré samostatne organizačne zabezpečuje
Predseda Rady pre vzdelávanie SLSK
Peter Knapík
peter.knapik@skauting.sk
Tajomníčka Rady pre vzdelávanie SLSK
Jana Jánošíková
vzdelavanie@skauting.sk

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie