Rada dospelých skautov a skautiek

Predseda rady
Ing.Vladimír Janečka
vlado.janecka@gmail.com
Zástupca predsedu, komunikácia s Programovou radou
Mgr. Jozef Nagy
Spolupráca s Duchovnou radou
Marta Grejtáková
Spolupráca s Radou pre Vzdelávanie
Ľudmila Mihaliková
Tajomník rady
Ľubomír Struhárik

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie