Programová rada

Hlavnou úlohou Programovej rady SLSK je metodická príprava výchovného systému a koncepcie pre všetky vekové skupiny detí a mládeže v skautingu, ktorý dopĺňa vydávaním príručiek, programových publikácií, podporných materiálov a školením dobrovoľníkov pre tvorbu a implementáciu programu. Zastrešuje národné akcie ako je Družina roka, Radcovské fórum a podporuje fungovanie rómskeho skautingu.

Hlavné ciele programovej rady

  • Zlepšiť kvalitu činnosti oddielov
  • Propagovať nový výchovný program, ponúkať oddielom inšpirácie k činnosti
  • Zvyšovať úroveň radcov družín
  • Inšpirovať roverov k činnosti
  • Organizovať zaujímavé a užitočné celoslovenské akcie a projekty
  • Rozvíjať Rómsky skauting

Zloženie Programovej rady SLSK

Programovú radu tvoria predseda Programovej rady, jeho zástupca, tajomník, koordinátori a členovia štyroch kruhov, ktoré sa starajú o tvorbu výchovného programu osobitne pre všetky vekové kategórie.

Predseda Programovej rady SLSK
Ján Mitrík - Gekon
jan.mitrik @ skauting.sk
Zástupkyňa predsedu Programovej rady SLSK
Magdaléna Kováčiková - Magi
magdalena.samajova @ skauting.sk
Tajomníčka Programovej rady SLSK
Paulína Škvareninová - Rapotačka
program @ skauting.sk
Koordinátorka Družiny roka a Radcovského fóra
Paulína Krchňavá - Pajda
paulinakrchnava @ gmail.com
Koordinátorka Vlčiacko-včielkarského kruhu
Jana Pernecká - janka
jana.pernecka @ gmail.com
Koordinátor Skautského kruhu
Štefan Kováčik - Pišta
pista_k @ post.sk
Koordinátor Kruhu mladších roverov
Jakub Bežilla - Vegeta
jakubbezilla @ gmail.com
Koordinátorka Kruhu starších roverov
Terézia Molnárová - Ihlička
vanim.isilme @ gmail.com

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie