Náčelníctvo

Najvyšším orgánom Slovenského skautingu je snem, ktorý sa schádza každé tri roky. V období medzi snemami riadi organizáciu Náčelníctvo SLSK (7 členov). Kontakt je nacelnictvo@skauting.sk.

Jeho poslaním je zastupovať organizáciu pred orgánmi verejnej správy a partnerskými organizáciami na Slovensku a v zahraničí. Jeho členovia vedú práce na jednotlivých prioritách - pri tvorbe programu, organizácii vzdelávania či zahraničných podujatiach, tiež sa venujú tvorbe vnútorných pravidiel a financovaniu aktivít.

Náčelníctvo je zložené z volených dobrovoľníkov.

Náčelník SLSK
Peter Linek
peter.linek@skauting.sk
Zástupkyňa náčelníka SLSK pre rozvoj
Lucia Jakubíková
lucia.jakubikova@skauting.sk
Predseda Programovej rady SLSK
Ján Mitrík
jan.mitrik@skauting.sk
Predseda Rady pre vzdelávanie SLSK
Peter Knapík
peter.knapik@skauting.sk
Hospodár
Marek Fukas
marek.fukas@skauting.sk
Predseda Zahraničnej rady SLSK
Marián Lezo
marian.lezo@skauting.sk
Predseda Duchovnej rady SLSK
Daniel Slivka
daniel.slivka@skauting.sk

Kalendár akcií

nov03
Indulona 14
Trenčín
nov10
Kľúčová dierka
Zvolenská Slatina

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie