Náčelníctvo

Najvyšším orgánom Slovenského skautingu je snem, ktorý sa schádza každé tri roky. V období medzi snemami riadi organizáciu Náčelníctvo SLSK (7 členov). Kontakt je nacelnictvo@skauting.sk.

Jeho poslaním je zastupovať organizáciu pred orgánmi verejnej správy a partnerskými organizáciami na Slovensku a v zahraničí. Jeho členovia vedú práce na jednotlivých prioritách - pri tvorbe programu, organizácii vzdelávania či zahraničných podujatiach, tiež sa venujú tvorbe vnútorných pravidiel a financovaniu aktivít.

Náčelníctvo je zložené z volených dobrovoľníkov.

Náčelník SLSK
Peter Linek
peter.linek@skauting.sk
Zástupca náčelníka a Hospodár
Marek Fukas
marek.fukas@skauting.sk
Predsedníčka rady pre Vzdelávanie
Lucia Demková
lucia.demkova@skauting.sk
Predseda Programovej rady
Ján Mitrík
jan.mitrik@skauting.sk
Predseda rady pre Rozvoj a komunikáciu
Juraj Baláž
juraj.balaz@skauting.sk
Predseda Duchovnej rady SLSK
Martin Raškovský
martin.raskovsky@skauting.sk
Predseda Zahraničnej rady SLSK
Marián Lezo
marian.lezo@skauting.sk

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie