Hlavný kapitanát vodných skautov

Hlavný kapitanát vodných skautov (HKVS) koordinuje aktivity vodného skautingu na celoslovenskej úrovni.

Webstránka: www.aqua.sk 

Hlavný kapitán HKVS
Ondrej Mihaľko - Supo
omihalko@gmail.com
Prístavný HKVS
David Jursík - DJ
jursikdavid@gmail.com
Kapitán HKVS pre vzdelávanie
Marek Pleško - Marcus
marekplesko@gmail.com,
Dôstojník HKVS pre AQUA
Petra Huliaková - Peťa
petra.huliakova@gmail.com
Dôstojník HKVS pre program
Miroslav Hrivňák - Green
greenskaut@gmail.com
Dôstojník HKVS pre komunikáciu a rozvoj
Martin Škorupa - Mat
skorupa.martin@gmail.com
Dôstojník HKVS pre zahraničie
Pavol Kukla - Vosky
pavol.kukla@gmail.com

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie