Duchovná rada

Poslanie a pracovná náplň Duchovnej rady SLSK

Hlavným poslaním je bdieť nad duchovným bohatstvom skautingu, chrániť ho a rozvíjať.

V spolupráci s Programovou radou SLSK napomáha tomu, aby program SLSK reflektoval duchovné smerovanie skautskej výchovy a v spolupráci s Radou pre dospelých SLSK zabezpečuje, aby vodcovia SLSK boli v tomto smere dostatočne pripravení. Takisto aj sama vytvára vhodné programy, ponuky a podujatia, zamerané na rozvoj duchovnej dimenzie skautingu.

Duchovná rada v spolupráci aj so Zahraničnou radou SLSK zabezpečuje kontakty a vzťahy Slovenského skautingu so zahraničnými nábožensky orientovanými skautskými organizáciami, ako aj s cirkvami a náboženskými spoločnosťami doma i v zahraničí. Je členom International Catholic Conference of Scouting (ICCS) a spolupracuje s ďalšími kresťanskými organizáciami ako FSE (Federácia skautov Európy), ICCG (International Catholic Conference of Guiding) a pod.

Činnosť

V súčasnosti sa činnosť Duchovnej rady sústreďuje na niekoľko kľúčových oblastí:

PRÍPRAVA DUCHOVNÉHO PROGRAMU a tvorba základných pilierov duchovného programu.

RÁD SVETLA Slovenského skautingu, ktorý je vlajkovým projektom Rady. Je to komplexný rozvojový program pre mladých ľudí, zameraný na ich celostný telesný, osobnostný a duchovný rozvoj, primeraný požiadavkám XXI. storočia.

DUCHOVNÁ SPRÁVA v Slovenskom skautingu, čiže funkčná a organizovaná duchovná služba, realizovaná spoločne skautskými asistentmi duchovného rozvoja a kňazmi (pastormi) na to vyčlenenými.

DUCHOVNÉ OBNOVY pre skautov a skautky vo forme cyklu na seba nadväzujúcich obnov

PREZENTOVANIE skautingu a budovanie spolupráce s ICCG, ICCS a náboženskými spoločnosťami na Slovensku i vo svete

Konkrétna služba - napríklad v roku 2006 je to tábor pre deti zo sociálne slabších vrstiev, spoluorganizovaný s Vojenským a špitálnym rádom sv. Lazára Jeruzalemského

Ostatné aktivity, ako sú odborné prednášky na lesných školách, kurzoch, atď.

Chcete vedieť o činnosti DR viac?

Informácie o činnosti DR SLSK ako aj o konkrétnych ponukách nájdete na stránkach:

Predseda DR SLSK
PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD.
daniel.slivka@scouting.sk
Tajomníčka DR SLSK
Katarína Rausová
katarina.rausova@skauting.sk
Duchovná rada SLSK
duchovna.rada@skauting.sk

Anketa

Deň so skautskou šatkou sa už blíži. Zúčastníš sa?


Jasné, že áno. Je to super a 24. apríla sa už neviem dočkať!
 
151
Áno, idem do toho prvý krát, tak som zvedavý aké to bude.
 
54
Ešte nie som rozhodnutý, ale rozhodne to znie dobre!
 
30
Nie, je to nuda! A šatku mi aj tak na tábore zjedli myši.
 
40
Radšej nie. Nechcem, aby ľudia okolo vedeli, že som skaut.
 
31

Spolu hlasov: 306

Zdieľanie