Adventný kalendár - 4. týždeň

I.Týždeň                            II.Týždeň                            III.Týždeň                            IV.Týždeň

 

VI. Týždeň

4. Adventná nedeľa – 23. Decembra
  • Vtedy zvolala veľkým hlasom: "Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. (Lk 1,42)
  • Zamyslenie a úloha: Popros Pána, aby ti pomohol vidieť očami Ježiša a "nehľaď na nikoho podľa tela." Šír Kristovu lásku k ostatným, a to aj v časoch úzkosti.

Spolu s rodinou navštívte niekoho staršieho z vašej cirkvi či komunity. Prineste mu doma vyrobený darček alebo pohľadnicu. Podeľte sa s ním o lásku počas Vianoc.

  • Nikto nie je dosť dobrý, pokiaľ neverí v Boha a nepočúva Jeho zákony. (Lord Robert Baden-Powell)

 

Štedrý večer - pondelok 24. Decembra
  • Náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja. (Lk 1,78-79)
  • Zamyslenie a úloha: Modli sa špeciálne za to, aby si vedel nájsť cesty ako tráviť čas s Ježišom zvlášť počas vianočného obdobia. Môže to znieť hlúpo, ale máme tendenciu zabúdať na "dôvod" tohto obdobia, zvlášť keď sa naše oči opierajú na svetské potešenie namiesto nášho Spasiteľa.

Prečítaj si jednu zo svojich obľúbených vianočných detských kníh. Hoci aj keď tvoje deti vyrástli alebo i keď si sám, potešia ťa tiché momenty, ktoré sa zrkadlia v jednoduchých radostiach tohto obdobia.

  • Pokúste sa zanechať tento svet o niečo lepší než ste ho našli, a keď príde čas zomrieť, môžete zomrieť so šťastným pocitom, lebo v každom prípade ste nestrácali čas, ale urobili to najlepšie. (Lord Robert Baden-Powell)

 

Prvý sviatok Vianočný - utorok 25. Decembra
  • "Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle." (Lk 2,14)
  • Zamyslenie a úloha: Drahý Bože, ďakujem ti za príklad čistej radosti, ktorá sa k nám dostáva skrze tvojho Syna, ktorý niesol z lásky za nás kríž. Modlime sa, aby sme si vždy uvedomovali, že je v nás rovnaká sila, ktorá umožňuje vždy mať radosť, bez ohľadu na to, čo sa deje. Amen.

Naša rodina miluje výlety, ale niekedy sa stane, že počas vianočného obdobia sme príliš zaneprázdnení, aby sme vyrazili na cestu. I keď nie ste veľmi na dlhé túry, vyberte sa von a prejdite sa chladným a osviežujúcim vzduchom a premýšľajte nad radosťou, ktorá vo vás žije vďaka Kristovi!

  • Nikto nemôže prejsť životom bez toho, aby tak ako keď prechádza kúskom krajiny, nezanechal za sebou stopy; a teda tie stopy často môžu byť užitočné pre tých, čo prichádzajú po ňom, aby našli svoju cestu. (Lord Robert Baden-Powell)

 

<< III.Týždeň 

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie