Adventný kalendár - 3. týždeň

I.Týždeň                            II.Týždeň                            III.Týždeň                            IV.Týždeň

 

III. Týždeň

3. Adventná nedeľa – 16. Decembra
 • Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“ (Mk 8,27)
 • Zamyslenie a úloha: Porozprávaj sa dnes s niekým o Bohu – či v nejakého verí, prečo verí, kto je pre neho Boh a čo pre neho znamená.
 • (903) Vždy som si stál za tým, že ak je tu ten správny duch, dokáže odstrániť "ne" zo slova "nemožné" (LVI, 235)

 

Pondelok 17. Decembra
 • Oni prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili: „Zaslúži si, aby si mu to urobil, lebo miluje náš národ; aj synagógu nám postavil.“ (Lk 7,4-5)
 • Zamyslenie a úloha: Dobrý človek si zaslúži ocenenie. Všímaj si dnes dobré skutky iných a neboj sa ich pochváliť, nech si ich povšimnú i ostatní.
 • (280) Preukáž dobrú službu nielen svojim priateľom, ale aj cudzím ľuďom a hoci aj tvojim nepriateľom. (SFB, OFP, 20.)

 

 • Utorok 18. Decembra
 • Keď ju Pán uvidel, bolo mu jej ľúto a povedal jej: „Neplač!“ (Lk 7,13)
 • Zamyslenie a úloha: Slzy nám bránia dobre vidieť, a preto sa môžeme vo svojom smútku stratiť. Ak dnes uvidíš niekoho smutného, sklamaného, nešťastného... neváhaj prísť za ním a potešiť ho. Napr. povedz tomu, kto sa s tebou podelil o svoju bolesť či starosť, že sa za neho budeš modliť. Prinášaj radosť a úsmev na každom kroku!
 • (818) Motto skautiek, ktorým sa riadia, je "Buď pripravená". To znamená byť pripravenými na akúkoľvek povinnosť, ktorá im môže byť zverená, a čo viac, vedieť, čo majú robiť, keďže sa na to praxou už vopred pripravili (GG, 63)
Streda 19. Decembra
 • Komuže prirovnám ľudí tohto pokolenia? Komu sú podobní? Podobajú sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú jedno na druhé: “Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.” (Lk 7,31-32)
 • Zamyslenie a úloha: V dnešnej dobe sme zvyknutí na hluk, v ktorom sa strácajú dôležité posolstvá. Vyjdi dnes z tohto hluku, odlož svoje sluchatká, vypni telku a rádio. Počúvaj viac ľudí okolo seba.
 • (887) "Príroda nám dala jeden jazyk, ale dve uši, a to preto, aby sme počúvali dvakrát toľko, koľko rozprávame:" (RTS, 159)

 

Štvrtok 20. Decembra
 • Preto ti hovorím: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej miluje.“ (Lk 7,47)
 • Zamyslenie a úloha: Milovať znamená vidieť v každom vzácneho človeka, mať hlbokú úctu k životu a k celému svetu. Skús dnes pristupovať k druhým tak, ako by boli tým najvzácnejším darom v tvojom živote.
 • Pamätajte si: "A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska (1Kor 13,13)". Pokračujte v tomto duchu a nezlyháte. (The Scouter, december 1937)

 

Piatok 21. Decembra
 • Keď odtiaľ Ježiš odišiel, videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním. (Mt 9,9)
 • Zamyslenie a úloha: Každý z nás, hoci vo svojom živote úplne zlyhal, je povolaný nasledovať Krista. Pokús sa dnes napraviť niektoré zo svojich zlyhaní – popros o odpustenie človeka, ktorého si v minulosti urazil; skús odpustiť človeku, ktorý ti ublížil; dokonči úlohu, ktorú si v minulosti odflákol...atď.
 • (681) “Buď hráčom v Božom teame!” (RTS, 199)

 

Sobota 22. Decembra
 • Iné zrno padlo do dobrej zeme. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu.“ Keď to povedal, zvolal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva.“ (Lk 8,8)
 • Zamyslenie a úloha: Ak sa budeš “stravovať” nemravnými a nemorálnymi programami, môže a bude to kaziť tvoje hodnoty. Ak si chceš pripraviť svoje srdce, aby bolo dobrou pôdou pre Božie semienka, snaž sa kontrolovať a vyberať médiá, ktoré sleduješ a počúvaš.
 • Čo je povinnosťou človeka? Určite je to rozvíjať a čo najlepšie využívať krásu tela, mysle a duše, ktoré Stvoriteľ dal – nie, nedal, ale zapožičal - nám. (Self-examination for Rover Vigil, 1928)

 

<< II.Týždeň                                                                                                                                   IV.Týždeň >>

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie