Adventný kalendár - 2. týždeň

I.Týždeň                            II.Týždeň                            III.Týždeň                            IV.Týždeň

 

II. Týždeň

2. Adventná nedeľa – 9. Decembra
 •  “Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži.” (Lk 3,4-5)
 • Zamyslenie a úloha: Zamysli sa nad svojím životom: nad tvojou rodinou, tvojou školou, tvojou prácou a tvojimi priateľmi. Ako (skrze nich) Boh k tebe prehovára? Skús nájsť jeho stopy vo svojom živote. Všimni si, kedy je Boh prítomný v nejakom človeku či situácii.
 • Duch je tu, v každom chlapcovi; musíme ho objaviť a vyniesť na svetlo. (Lord Robert Baden-Powell)

 

Pondelok 10. Decembra
 • Čo je ľahšie - povedať: “Odpúšťajú sa ti hriechy,” alebo povedať: “Vstaň a choď”? (Lk 5,23)
 • Zamyslenie a úloha: Koho v tvojom živote najčastejšie prehliadaš? Prečo si myslíš, že to tak je? Čo by si urobil, aby sa to zmenilo? Skús spoznávať prítomnosť Ježiša v tých, čo sú chorí. Spomeň si na niekoho o kom vieš, že je chorý, a ozvi sa mu ešte dnes.
 • Verím, že sme sa dostali do tohto sveta zázrakov a krásy so špeciálnou schopnosťou oceniť ich, v niektorých prípadoch mať radosť z účasti na ich objavovaní a tiež byť schopní pomôcť iným ľuďom namiesto toho, aby sme ich podvádzali a skrze to všetko si užívať život - to znamená byť šťastný. (Robert Baden-Powell)

 

Utorok 11. Decembra
 • Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých. (Mt 18,14)
 • Zamyslenie a úloha: Prečítaj si Jn 14,27-31. Zamysli sa nad tým a ďakuj nášmu nebeskému Otcovi za pokoj, ktorý každý veriaci nachádza v Ježišovi. Následne prečítaj nahlas Lk 2,1-21 a porozprávaj sa s niekým o tom, čo museli pastieri myslieť, keď stretli nášho spasiteľa a ako to ovplyvnilo ich životy a ako by to ovplyvnilo vaše životy.
 •  Nikdy nepochybíme, keď sa snažíme plniť si svoje povinnosti, pochybíme však vždy, keď ich zanedbávame. (Lord Robert Baden-Powell)

 

Streda 12. Decembra
 • Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." (Lk 1,38)
 • Zamyslenie a úloha: Modli sa počas tohto obdobia so svojou rodinou, aby si ty a celá tvoja rodina spoznal, že tou najväčšou radosťou je Ježiš. Spolu s rodinou sa posaďte a skúste určiť a pomenovať vôbec tú najúžasnejšiu vec, akú poznáte. Potom sa pozhovárajte o tom, o koľko je Ježiš lepší ako táto vec.
 • Pozorovanie prírody ti ukáže svet plný obdivuhodných a nádherných vecí, ktoré Boh vytvoril pre teba, aby si sa z nich tešil. Buď spokojný s tým, čo máš a urob z toho to najlepšie, čo môžeš. Pozeraj radšej na jasnú stránku vecí, než na tú ponurú. (Lord Robert Baden-Powell)

 

Štvrtok 13. Decembra
 • Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú. (Mt 11,12)
 • Zamyslenie a úloha: Dovoľ Bohu prevziať každý moment v tvojom živote a požiadaj ho o pokoj v srdci, aby si prijal jeho vôľu. Popros Boha o odvahu šíriť úžasné posolstvo, že pokoj a láska od Ježiša sú určené každému. Vytvor pohľadnice a daj ich do miestneho domova sociálnej starostlivosti, aby si pripomenul jeho obyvateľom Božiu lásku, ktorá dáva pokoj ich srdciam vediac, že Boh je vždy s nimi.
 • Skaut, ktorý, pokiaľ je možné, s minimálnou formálnosťou, každý deň pomáha svojmu blížnemu najlepšie ako vie a zachováva pravdu, poctivosť a láskavosť, ktoré neustále nosí pred sebou, potešuje Boha. (Lord Robert Baden-Powell)

 

Piatok 14. Decembra
 • Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na svojich druhov: “Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.” (Mt 11,16-17)
 • Zamyslenie a úloha: Dnes sa modlite za možnosť ukázať Kristovu lásku druhým. Modlite sa, aby ste zostali sústredení na to, že chcete mať radi jeden druhého - prívetivých, hrubých, krásnych i škaredých. Majte sa radi navzájom. Ukážte si lásku navzájom tým, že budete robiť milé veci pre ostatných vo vašej rodine. Zamyslite sa nad jednou peknou vecou, ktorú môžete urobiť pre každého a potom vymyslite spôsob, ako to uskutočniť.
 • Najlepší z pracujúcich rovnako ako najšťastnejší z ľudí sa pozerajú na svoju prácu ako spôsob hry: čím ťažšia je hra, tým sa stáva zaujímavejšou. (Lord Robert Baden-Powell)

 

Sobota 15. Decembra
 • “Takisto bude od nich trpieť aj Syn človeka." Vtedy učeníci pochopili (Mt 17,12b-13a)
 • Zamyslenie a úloha: Ako môžem poslúžiť núdznym v mojom okolí? Vyber hračky alebo veci v domácnosti - uisti sa, že sú v dobrom stave - a daj ich rodinám v núdzi. DARUJ!
 • Denne sú v našej krajine premárnené tisíce životov chlapcov len preto, že boli zanechaní stať sa bezcharakternými a teda nepoužiteľnými povaľačmi, trápením pre seba samých, tŕňom v oku a nebezpečenstvom pre národ. Mohli by byť zachránení, keby len boli oblkopení správnym prostredím v čase, keď boli ešte vnímavými. (Lord Robert Baden-Powell)

 

<< I.Týždeň                                                                                                                                    III.Týždeň >>

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie