Adventný kalendár - 2. týždeň

I.Týždeň                            II.Týždeň                            III.Týždeň                            IV.Týždeň

 

II. Týždeň

2. Adventná nedeľa – 9. Decembra
 •  “Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži.” (Lk 3,4-5)
 • Zamyslenie a úloha: Zamysli sa nad svojím životom: nad tvojou rodinou, tvojou školou, tvojou prácou a tvojimi priateľmi. Ako (skrze nich) Boh k tebe prehovára? Skús nájsť jeho stopy vo svojom živote. Všimni si, kedy je Boh prítomný v nejakom človeku či situácii.
 • Duch je tu, v každom chlapcovi; musíme ho objaviť a vyniesť na svetlo. (Lord Robert Baden-Powell)

 

Pondelok 10. Decembra
 • Čo je ľahšie - povedať: “Odpúšťajú sa ti hriechy,” alebo povedať: “Vstaň a choď”? (Lk 5,23)
 • Zamyslenie a úloha: Koho v tvojom živote najčastejšie prehliadaš? Prečo si myslíš, že to tak je? Čo by si urobil, aby sa to zmenilo? Skús spoznávať prítomnosť Ježiša v tých, čo sú chorí. Spomeň si na niekoho o kom vieš, že je chorý, a ozvi sa mu ešte dnes.
 • Verím, že sme sa dostali do tohto sveta zázrakov a krásy so špeciálnou schopnosťou oceniť ich, v niektorých prípadoch mať radosť z účasti na ich objavovaní a tiež byť schopní pomôcť iným ľuďom namiesto toho, aby sme ich podvádzali a skrze to všetko si užívať život - to znamená byť šťastný. (Robert Baden-Powell)

 

Utorok 11. Decembra
 • Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých. (Mt 18,14)
 • Zamyslenie a úloha: Prečítaj si Jn 14,27-31. Zamysli sa nad tým a ďakuj nášmu nebeskému Otcovi za pokoj, ktorý každý veriaci nachádza v Ježišovi. Následne prečítaj nahlas Lk 2,1-21 a porozprávaj sa s niekým o tom, čo museli pastieri myslieť, keď stretli nášho spasiteľa a ako to ovplyvnilo ich životy a ako by to ovplyvnilo vaše životy.
 •  Nikdy nepochybíme, keď sa snažíme plniť si svoje povinnosti, pochybíme však vždy, keď ich zanedbávame. (Lord Robert Baden-Powell)

 

Streda 12. Decembra
 • Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." (Lk 1,38)
 • Zamyslenie a úloha: Modli sa počas tohto obdobia so svojou rodinou, aby si ty a celá tvoja rodina spoznal, že tou najväčšou radosťou je Ježiš. Spolu s rodinou sa posaďte a skúste určiť a pomenovať vôbec tú najúžasnejšiu vec, akú poznáte. Potom sa pozhovárajte o tom, o koľko je Ježiš lepší ako táto vec.
 • Pozorovanie prírody ti ukáže svet plný obdivuhodných a nádherných vecí, ktoré Boh vytvoril pre teba, aby si sa z nich tešil. Buď spokojný s tým, čo máš a urob z toho to najlepšie, čo môžeš. Pozeraj radšej na jasnú stránku vecí, než na tú ponurú. (Lord Robert Baden-Powell)

 

Štvrtok 13. Decembra
 • Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú. (Mt 11,12)
 • Zamyslenie a úloha: Dovoľ Bohu prevziať každý moment v tvojom živote a požiadaj ho o pokoj v srdci, aby si prijal jeho vôľu. Popros Boha o odvahu šíriť úžasné posolstvo, že pokoj a láska od Ježiša sú určené každému. Vytvor pohľadnice a daj ich do miestneho domova sociálnej starostlivosti, aby si pripomenul jeho obyvateľom Božiu lásku, ktorá dáva pokoj ich srdciam vediac, že Boh je vždy s nimi.
 • Skaut, ktorý, pokiaľ je možné, s minimálnou formálnosťou, každý deň pomáha svojmu blížnemu najlepšie ako vie a zachováva pravdu, poctivosť a láskavosť, ktoré neustále nosí pred sebou, potešuje Boha. (Lord Robert Baden-Powell)

 

Piatok 14. Decembra
 • Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na svojich druhov: “Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.” (Mt 11,16-17)
 • Zamyslenie a úloha: Dnes sa modlite za možnosť ukázať Kristovu lásku druhým. Modlite sa, aby ste zostali sústredení na to, že chcete mať radi jeden druhého - prívetivých, hrubých, krásnych i škaredých. Majte sa radi navzájom. Ukážte si lásku navzájom tým, že budete robiť milé veci pre ostatných vo vašej rodine. Zamyslite sa nad jednou peknou vecou, ktorú môžete urobiť pre každého a potom vymyslite spôsob, ako to uskutočniť.
 • Najlepší z pracujúcich rovnako ako najšťastnejší z ľudí sa pozerajú na svoju prácu ako spôsob hry: čím ťažšia je hra, tým sa stáva zaujímavejšou. (Lord Robert Baden-Powell)

 

Sobota 15. Decembra
 • “Takisto bude od nich trpieť aj Syn človeka." Vtedy učeníci pochopili (Mt 17,12b-13a)
 • Zamyslenie a úloha: Ako môžem poslúžiť núdznym v mojom okolí? Vyber hračky alebo veci v domácnosti - uisti sa, že sú v dobrom stave - a daj ich rodinám v núdzi. DARUJ!
 • Denne sú v našej krajine premárnené tisíce životov chlapcov len preto, že boli zanechaní stať sa bezcharakternými a teda nepoužiteľnými povaľačmi, trápením pre seba samých, tŕňom v oku a nebezpečenstvom pre národ. Mohli by byť zachránení, keby len boli oblkopení správnym prostredím v čase, keď boli ešte vnímavými. (Lord Robert Baden-Powell)

 

<< I.Týždeň                                                                                                                                    III.Týždeň >>

Anketa

Deň so skautskou šatkou sa už blíži. Zúčastníš sa?


Jasné, že áno. Je to super a 24. apríla sa už neviem dočkať!
 
151
Áno, idem do toho prvý krát, tak som zvedavý aké to bude.
 
54
Ešte nie som rozhodnutý, ale rozhodne to znie dobre!
 
30
Nie, je to nuda! A šatku mi aj tak na tábore zjedli myši.
 
40
Radšej nie. Nechcem, aby ľudia okolo vedeli, že som skaut.
 
31

Spolu hlasov: 306

Zdieľanie