Adventný kalendár

"Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu." (Hebr 10,9)

Tento rok pre vás ICCG a ICCS prichystali špeciálny “adventný kalendár”. Každý deň počas adventu v ňom nájdete krátke zamyslenie a úlohu. Obsahovať bude 1 alebo 2 verše z evanjelia na daný deň, úlohu a citát od BíPi-ho prepojený s témou dňa (pri niektorých citátoch nájdete nájdete v zátvorke číslo, podľa ktorého je citát uvedený v knihe Footsteps of the Founder).

Ako tému adventných zamyslení si zvolili verš z listu Hebrejom "Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu." Zamyslenia a úlohy nám majú pomôcť pripraviť sa na to, aby sme sa stali šíriteľmi radosti a pokoja (najmä cez uzdravenie a očistenie). Pozrieme sa na rôzne tváre toho, čo znamená byť pripravený prijať, plniť a žiť Božiu vôľu.

I.Týždeň                            II.Týždeň                            III.Týždeň                            IV.Týždeň

 

I. Týždeň

1. Adventná nedeľa – 2.december
 • On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. (Mt 9,12)
 • Zamyslenie a úloha: Prijať uzdravenie znamená prijať fakt, že som zranený a sám potrebujem pomoc druhých. Skús si dnes viac uvedomiť čím Ti pomohli ľudia okolo Teba. Poďakuj za nich vo večernej modlitbe.
 • (701) Nedeľa je deň odpočinku; flákanie sa nie je odpočinok (SFB)

 

Pondelok 3. Decembra
 • „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu” (Lk 4,18)
 • Zamyslenie a úloha: Nahlbšie uzdravenie prichádza skrze Krista. Umožnime mu pôsobiť v nás skrze dobrú spoveď - očistenie svojho svedomia.
 •  (337) Nezabúdaj, že sv. Pavol povedal – Boh je “Bohom nádeje”. Nádej ti dáva odvahu a útechu v zlých časoch a tvoja nádej poskytne útechu ostatným okolo teba a dodá im silu vyniknúť. (The Scout  April 24 1920)

 

Utorok 4. Decembra
 • A oni žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo malo moc. (Lk 4,32)
 • Zamyslenie a úloha: Nechaj dnes pôsobiť silu Božieho Slova v Tvojom živote – nájdi si o 15min viac na čítanie z Písma.
 • (293) Dobrá vôľa je Božia vôľa. (RTS, 16)

 

Streda 5. Decembra
 • Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. Ale zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal. (Lk 4,42)
 • Zamyslenie a úloha: Keď chceš dobre plniť Božiu vôľu, potrebuješ ju spoznať. Nájdi si dnes chvíľku času na tichú prechádzku a započúvaj sa do Božieho hlasu, ktorý prehovára skrze Tvoje srdce.
 • (886) V mlčaní je obrovská hodnota a úžasné umenie. Mnohé sa skrze neho naučíš. Rozprávanie dáva veľa tomu, kto zostáva tichým pozorovateľom. Tichý muž rozpráva len vtedy, keď má skutočne niečo dôležité povedať a vtedy ho všetci počúvajú. “Práve tichý muž je ten, čo koná”. (RTS, 156)

 

Štvrtok 6. Decembra
 • Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“ (Lk 5,5)
 • Zamysleneie a úloha: Uč sa dnes väčšej dôvere – odovzdaj hneď ráno svoj deň Bohu a keď nastanú akékoľvek ťažkosti len opakuj so sv. Faustínou – Ježišu, dôverujem Ti! A On sa postará.
 • (409) Sloboda spolu s láskou dokáže konať zázraky. Zamysli sa nad tým. (HQG, July 1921)

 

Piatok 7. Decembra
 • Rozpovedal im aj podobenstvo: „Nik neodtrhne na záplatu z nového odevu a neprišije ju na starý odev, lebo nový by si roztrhal a na starý sa nehodí záplata z nového. (Lk 5,36)
 • Zamyslenie a úloha: Vyhýbaj sa polovičatosti a rob dnes veci poriadnejšie. Keď študuješ, študuj a nerozmýšľaj nad koníčkami. Keď oddychuješ, nemysli na školu. Keď si s priateľmi odlož telefón. Keď telefonuješ, vypni telku...atď.
 • Preto sa snažte premýšľať predtým, ako začnete konať a pýtajte sa sami seba: "Chce Boh, aby som to urobil?". Ak je odpoveď vo vašej mysli: "Áno", potom tak urobte; ale ak hovorí: "Nie", potom tak nekonajte. Nie je ťažké žiť priamy a čistý život, ak nezabudnete prv premýšľať a až potom konať. (Girl Guiding, s. 107)

 

Sobota 8. Decembra
 • Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. (Mt 1,20)
 • Zamyslenie a úloha: Jozefove konanie v sebe ukrýva konflikt, zmätok. Slová anjela prinášajú do jeho pochybností riešenie. Zastav sa dnes vo chvíľkach neistoty a strachu. Načúvaj Bohu a neboj sa konať dobro i vtedy, keď sa to zdá náročné.
 • Verím, že naším prvým poslaním v živote je byť šťastný. Tento svet, so všetkými jeho krásami a žiarou šťastia, bol určený pre nás, aby sme sa z neho tešili. [...] Najkratšou a najistejšou cestou k šťastiu je urobiť iných ľudí šťastnými. (Adventuring To Manhood, s.177)


II. Týždeň >>

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie