S Betlehemským svetlom do hĺbky

A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali (Jn 1,5)

V sobotu 15. decembra 2018 príde k nám Betlehemské svetlo. Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, ako ho viac zapojiť do programu? Čo takto tento rok urobiť niečo nezvyčajné? Spolu so svetlom rozdávať i teplý čaj, či polievku? Alebo aspoň hrejivý úsmev?

My Vám čaj ani polievku neponúkneme, ale pokúsime sa Vám ponúknuť pár aktivít, ktoré by mohli prehĺbiť prijatie svetla i prežívanie adventu. Je len na Vás, či si niečo vyberiete.

Pridávame tiež dokument - Obrad privítania Betlehemského svetla.

 

Skautský Adventný kalendár 2018

"Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu." (Hebr 10,9)

Tento rok pre vás ICCG a ICCS prichystali špeciálny “adventný kalendár”. Každý deň počas adventu v ňom nájdete krátke zamyslenie a úlohu. Obsahovať bude 1 alebo 2 verše z evanjelia na daný deň, úlohu a citát od BíPi-ho prepojený s témou dňa.

 Ako tému adventných zamyslení si zvolili verš z listu Hebrejom "Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu." Zamyslenia a úlohy nám majú pomôcť pripraviť sa na to, aby sme sa stali šíriteľmi radosti a pokoja (najmä cez uzdravenie a očistenie). Pozrieme sa na rôzne tváre toho, čo znamená byť pripravený prijať, plniť a žiť Božiu vôľu.

 

AKTIVITY S BETLEHEMSKÝM SVETLOM

Pre vĺčatá

Hádanie s baterkou

Materiál: baterka (najlepšie  aspoň 2 - jedna menšia bodová, druhá so širším záberom), rôzne menšie i väčšie predmety (napr. hračky, písacie potreby, alebo hocijaké veci každodennej potreby)

Priebeh: Potme si sadnite do miestnosti, kde budú už vopred porozkladané prichystané predmety. Vždy krátko posvieťte baterkou na nejaký predmet. Úlohou detí bude uhádnuť, čo je to za predmet. Batreky mmôžete striedať, raz použite väčšiu, potom menšiu. Kto ich uhádne čo najviac?

Po hre sa môžete porozprávať o úlohe svetla - aké to je, keď vám hoci i malé svetielko zasvieti do tmy? A aké to je, keď je to svetielko väčšie? Prečo je svetlo dôležité? Ako viete sprostredkovať svetlo druhým vy ako družina?...atď

 

Svetlo a Odpustenie 

Materiál: 2 šatky

Priebeh: Radca začne s popisom: Odpustenie je veľkým objatím. Keď však človek stratí orientáciu pre svoj hnev, ťažko nájde toto objatie. Skúsili ste niekedy hľadať druhého človeka v tme? Teraz si to trošku priblížime.

Vyberte 2 deti, ktorým zaviažete oči. Zatočte ich, aby stratili orientáciu. Ich úlohou bude nájsť sa v priestore a objať sa. Ostatní im môžu pomáhať svojím usmerňovaním.

Keď si každý zažije túto situáciu, porovnajte aké je to hľadať druhého v tme a aké je to so svetlom.

Porozprávajte sa o problémoch, ktorým čelíme v reálnom živote, ktoré nás zaslepujú: keď som presvedčený, že som v práve, keď som naštvaný, a pod.  Ako tieto veci ovplyvňujú šírenie tmy v našich životoch? Ako naopak môžeme vniesť svetlo do našich vzťahov?

Na záver deti môžu nakresliť obrázky, ktoré ktoré podľa nich dávajú životu svetlo (slnko, lampa, úsmev, a pod.). Keď chcete, môžete ich potom rozdávať spolu s Betlehemským svetlom.

 

Reťaz svetla

Materiál: farebný papier, pravítko, nožnice, lep, pero/ceruzka  

Načasovanie: Aktivita je vhodná pre deti, ktoré sa nemôžu zúčastniť rozdávania svetla, aby ho mohli rozdávať aj inak.  

Priebeh: Na začaitku radca deťom vysvetlí, že svetlo môžu rozdávať aj inak ako len odpaľovaním – môžu ho dávať cez svoje dobré skutky.

Každé dieťa vyberie jeden list papiera, podľa toho, aké farby má rado (každé dieťa by malo mať inú farbu). S pomocou radcu si z neho potom nastrihajú niekoľko prúžkov (20 cm x 3 cm). Prúžky si deti zoberú domov. Každý si vyhľadá kamaráta (môže byť aj priamo z družiny), s ktorým bude vymýšľať a uskutočňovať veľkodušný „rad dobých skutkov“, ktoré by mohli spraviť pre svojho kamaráta, mamu, suseda, učiteľa...

Ak to dokáže urobiť bez toho, aby ho pritom ich „obeť“ odhalila, môže požiadať svojho priateľa, aby mu nakreslil nejakú maličkosť na jeden z prúžkov papiera a rovnako i kamarát nakreslí niečo na jeho prúžok. V prípade, že by boli „prichytení pri čine“, môžu požiadať osobu, ktorej robili veľkodušný „rad dobých skutkov“, aby sa podpísala na ich papieriky. Cieľom je urobiť toľko veľkodušných dobrých skutkov, koľko len môžu, a takto nazbierať čo najviac prúžkov papiera. Niektoré môžu byť podpísané, iné zasa budú mať kresbičky.

Všetky prúžky by si mali priniesť na najbližšiu družinovku, kde z nich vytvoria s pomocou lepidla reťaz: každý jeden z nich bude vytvárať akési spojivo úžasnej „reťaze svetla“ vytvorenej vašou družinou. Všímajte si reťaz:

 • Koľko je tam podpisov od ľudí, čo nie sú z vašej družiny? Ak je ich tam iba zopár, znamená to, že ste boli úspešní pri utajovaní vašej veľkodušnosti.
 • Ktorá farba sa vyskytuje najčastejšie? Komu patria tieto prúžky? Hľa, tu je šampión vo veľkodušnosti vo vašej skupine: Gratulujeme!

 Svoju reťaz môžete zavesiť na stromček alebo použiť ako výzdobu na vianočnom večierku.

 

Drahé kamene – „svietnik“ pre svetlo

Materiál: voda, farby, štetce, + každé dieťa si donesie vlastný kameň

Priebeh: Povedzte deťom, nech si každé prinesie kameň, ideálne ploský. Radca uvedie aktivitu príbehom:   

Ježiš nám hovorí: "Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň." ...ale kto z nás je bez hriechu? Sme krehkí, vieme robiť chyby, dopúšťať sa hriechov: hriechy sú ako kamene, ktorých by sme sa chceli zbaviť, ale naše svedomie nám ich pripomína. Lepšie ako hodiť kameňom je urobiť z neho vzácny drahokam, ktorý môžeš podarovať a  vo svetle bude žiariť.

 Pomocou štetcov a farieb rozžiarme tieto kamene tak, ako láska Krista mení nás na „živé kamene“. Hotové kamene položte okolo lampáša s Betlehemským svetlom, aby sa vynímali v jeho žiare (pre otužilcov existuje alternatíva s „Betlehemským táborákom“ :)). kto chce môže porozprávať ako zmenil svoj kameň.

 

 

Pre skautov a roverov

Lampiónový sprievod


Materiál: lampáše/lampióny/lucerničky; mapa mesta s významnými historickými, náboženskými, kultúrnymi a spoločenskými objektmi.

Cieľ: symbolické prepojenie miest svetielkom pokoja

Priebeh: vytipujte si miesta, ktoré buď nejak vyjadrujú pokoj alebo naopak potrebujú zmierenie a vyznačte si ich na mape. Môže ísť o miesta, ktoré boli nejak historikcky, nábožensky, kultúrne či spoločensky významné. V Nemecku napr. v minulosti prepojili Betlehemským svetlom kostol, synagógu a mešitu (ak by sa niekto púšťal do podobného projektu, tak je dobré predtým informovať predstavených daných komunít a dohodnúť jednak súhlas, ale aj ich predstavy ohľadom udalosti).

Je vhodné mať viac nápadov na miesta a nechať družinu, nech si vyberie, ktoré chce prepojiť a prečo. Dajte im za úlohu v dvojiciach vyzistiť si viac informácií o vybranom mieste/miestach. Následne si naplánujte trasu. Dvojice si na základe zistených informácií prichystajú divadielko, kvíz alebo príbeh, ktorý prerozprávajú na danom mieste počas sprievodu.

Samotný sprievod môžete uskutočniť v deň, keď zvyknete rozdávať Betlehemské svetlo vo svojom meste. Nech i každý vezme lampášik, ktorý bude niesť počas celej cesty. Na jednotlivých miestach sa potom zastavte a vybraná dvojica predvedie, čo si prichystala. Po ceste sa môžete viac porozprávať o miestach, ktoré ste si vybrali. Celé putovanie potom môžete zakončiť rozdávaním svetla tak, ako je vo vašej družine zvykom.  

 

Obraz Svetla (prijatie Betlehemského svetla)

Cieľ: otvoriť sa na prijatie svetla, vedieť počúvať, čo ti hovorí Ten Druhý

Načasovanie: pred prijatím Betlehemského svetla

Materiál: obrázky ohňa a horiacich sviec/pochodní, a pod., prehrávač a nerušivá hudba, sviečky, betlehemské svetlo, papiere, farbičky

Priebeh:

Úvod: Do miestnosti umiestnite zopár fotografií ohňa (napr. táboráku), horiacich sviec, a pod. Jednu môžete dať do stredu, iné na steny, stoly. Na pozadí nechajte hrať nerušivú hudbu. Keď si všetci sadnú, začnite krátkym vysvetlením, čo je to betlehemské svetlo mieru, odkiaľ prichádza, aký má význam, symboliku.

Keď skončíte, nechajte na chvíľku priestor na stíšenie – čas na prezretie obrázkov, na individuálne pozorovanie. Onedlho má prísť svetlo. Teraz je čas na prípravu na jeho prijatie.

Príprava na príchod svetla: Po tejto chvíľke, keď sa všetci opäť usadia na svoje miesta, skúste sa spoločne zamyslieť nad niekoľkými otázkami:

 • čo to znamená betlehemské svetlo, prečo/v čom je svetlo dôležité? Je dôležité? Aký má význam?
 • čo toto svetielko znamená pre moju družinu, oddiel?
 • k čomu nás pozýva toto svetielko?

Prijatie svetla: Keď každý vyjadrí, čo by chcel povedať ostatným, príde čas na prijatie samotného svetla. Pred každého položte sviečku (príp. každý si môže priniesť svoju z domu). Môžete pozhášať všetky svetlá. Radca prinesie do miestnosti betlehemské svetlo, z ktorého si postupne všetci odpália sviečky. Svetlo môžete prijať v úplnom tichu, ale môžete zvoliť možnosť, že budete pri tom napr. spievať. Ďalšou alternatívou je, že pri odpaľovaní každý prednesie nejaké prianie pre tých, komu chce odniesť toto svetlo.

Po prijatí svetla nasleduje druhá časť zamyslenia.:

 • ako budem ako budem chrániť moje svetielko?
 • komu ho odovzdám?

(nielen) pre mladších:

 • akú sviecu budem používať, kde ho položím, ako o neho budem dbať, prečo sa o neho budem starať?
 • pre koho je? a s kým sa on starám/rozdávam?
 • ako ho dám ďalej a prečo ho dám ďalej?

Je dôležité sa o svetlo podeliť, nechať zažiariť. Po zamyslení môžete prichystať odkaz, ktorý dáte spolu so svetlom: každý si vezme papier a naň môže napísať citát, prianie, alebo nakresliť obrázok, ktorý neskôr pri rozdávaní niekomu dá spolu so svetielkom (môže to venovať i niekomu doma). Kto má chuť, môže vytvoriť i viac takýchto odkazov.

Variácie: Podľa vašej skupiny môžete nasledovne upraviť priebeh zamyslenia:

 • pre malé skupiny: každý sám pozoruje obrázok, ktorý medituje
 • následne o ňom rozprávaš v kruhu 2-3ludi
 • čas meditácie sa môže rozšíriť o čas modlitby, príp. čítania (s tým, že rešpektuješ vierovyznanie svojich členov. Netreba zabúdať na cieľ - vedieť počúvať, čo ti hovorí Ten Druhý)

 Návrh na čítanie: Ján 1, 6-9

 

Inšpirácie Svetla

Cieľ: umelecky uchopiť prítomnosť svetla na ceste.

Materiál: podľa toho, čo budete vyrábať

Priebeh: Uchopiť svetlo na ceste znamená napomôcť jeho šíreniu. Spôsobov je viacero, je len na vás, ktorý si vyberiete. Ponúkame niekoľko návrhov, ktoré môžete rozviesť podľa vlastnej chute a umeleckých ideí.

 • Staňte sa nositeľom svetla: vyrobte svietnik alebo lampión, ktorý potom môžete darovať
 • Sprevádzajte svetlo na jeho ceste: pripravte papieriky s prianiami/citátmi, ktoré môžete rozdávať spolu so svetlom. Budú tak sprevádzať svetlo a aj tých, ktorým ho odovzdáte.
 • Pripomínajte si tých, ktorým dávate svetlo: pripravte veľký papier, na ktorý sa budú podpisovať všetci, čo si odpália od vás svetielko. Papier môžete vyzdobiť, napísať, čo pre vás svetlo znamená a čo symbolizuje a pod. Cez Vianoce sa môžete za týchto ľudí modliť.
 • Vyjadrite radosť z rozdávania a prijímania: napíšte svoju vlastnú radostnú pieseň o svetle – o posolstve pokoja.
 • Vymyslite nové spôsoby prenosu svetla: vyrobte si fakľu, či lampáš.
 • Vyrobte si ikonu, pred ktorú môžete položiť sviečku. Pri nej potom môžete meditovať, či modliť sa.
 • Vytvorte vitráž – stačí z papiera. Nech tak ako cez vitráž, aj cez vás presvitá svetlo
 • Založte betlehemský táborák – Zamyslite sa nad tým, čo dáva oheň: teplo, radosť, ktoré zhromažďuje...svetlo, ktoré priťahuje a sprevádza nocou ako maják (ohnivý stĺp pred Izraelom)
 

Návrhy na sprievodné čítania:

 • Emauzskí učeníci - Lukáš 24,13-35
 • Blahoslavenstvá – Matúš 5,3-11
 • Izaiáš 9

 

S kým budem svetlo zdieľať?

Cieľ: pripraviť sa na odovzdávanie svetla, nájsť toho (tých), komu toto svetlo odovzdáš.

Materál: čítania – Lukáš 10,30-37; Matúš 22, 34-40; Marek 12,28-31

Priebeh:
1. Pantomimické čítanie v priestore

Na úvod radca môže porozprávať niečo o postavách a kontexte príbehu (podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi), ktorý bude následne prečítaný:

Cestou do Jeruzalema, do mesta, ktoré sa stane miestom umučenia a vzkriesenia, Ježiš rozpráva podobenstvo o „Milosrdnom Samaritánovi“. V diskusii o najväčších Božích prikázaniach sa Ho opýtali otázku: "Kto je môj blížny", Ježiš odpovedá prostredníctvom podobenstva.

Následne radca prečíta text evanjelia (Lk 10,30-37) po prvýkrát. Potom sa rozdelia úlohy/postavy: rozprávač, zákonníci, Ježiš, pocestný, zbojníci, dve postavy z chrámu – kňaz a levita,  samaritán, hostinský.
Radca opäť prečíta text a každý pozorne počúva, čo robí a čo hovorí jeho postava. Počas toho, ako radca číta text, každý začne hrať BEZ SLOV svoju postavu.

2. Čo môžeme nájsť v príbehu

Keď skončíte prvú časť, na chvíľku sa zastavte a skúste sa porozprávať nielen o samotnom príbehu, ale aj o tom, čo ktorá postava prežívala.

V tomto čítaní možno sledovať 3  motívy:

1)  motív zastavenia sa, aby sme pomohli niekomu, koho nepoznáme.

 • Skúste odpovedať na otázky: Prečo sa Samaritán zastavil? Prečo sa nik iný nezastavil? A prečo by sme sa mali/nemali zastaviť my?

 

2) motív - kto je môj blížny

 • Pozrite si aj ďalšie odkazy v biblii, ktoré sa venujú otázkam blížneho a porovnajte ich (Mt 22, 34-40; Mk 12,28-31)

 

3) motív - prečo vôbec uplatňovať milosrdenstvo?

 • Skúste nájsť uspokojivú odpoveď  pre seba
 • Na záver sa zamyslite, prečo odovzdávať Betlehemské Svetlo mieru?

 

3. Vyber si, s kým sa chceš podeliť o svetlo

Tu je pár návrhov:

 • ďalší skauti, nielen môjho vierovyznania…
 • osoby, ktoré sú samy, izolované
 • rôzne komunity veriacich
 • miesta utrpenia, ale i starostlivosti, samoty
 • charitatívne spoločenstvá a organizácie.

Návrh na čítanie: Mt 25,31-46

 

Zostaňte svetlom!

Cieľ: aby sme v každodennom živote pokračovali v dávaní svetla tým, že budeme rozdávať radosť okolo seba.

Materiál: Betlehemské svetlo + svietnik; pre každého: sviečky/kahance, vytlačené čítania a modlitby; pre každú skupinu jeden papier s veľkým textom - viď priebeh; písacie potreby, papiere, nálepky/post it-y, vhodná hudba + prehrávač.
(texty: V Getsemani: Mt 26,36-44; Emauzskí učeníci: Lk 24,13-35; Rim 12,9-18; Modlitba svetla - je uvedená v 3. etape)

Miesto: miestnosť alebo kaplnka (ktorá je dobre vykúrená), resp. miesto príjemné pre zhromaždenie.

Priebeh:
1. Etapa: Privítanie a prijatie účastníkov, úvodné slovo
"Skúsme sa naladiť tak, aby sme aj naďalej rozdávali svetlo okolo nás.” Moderátor (môže pustiť vhodnú hudbu) vyzýva, aby sa všetci usadili. Každý dostane  zvolený text, papier a pero. V strede je svietnik s Betlehemským svetlom.

2. Etapa: Reflexia nad textom

Radca (moderátor) uvedie tému vetou:“V každodennom živote nesieš svetlo - rozdávaš radosť okolo seba.” Pokračuje čítaním z vybraného textu/modlitby; na pozadí hrá stále tichá hudba. Po prečítaní nasleduje čas na spoločné zamyslenie/reflexiu v skupine:

 • radca si vezme slovo a pozve skupinu k zamysleniu sa
 • rozdelí skupinu do menších skupiniek (ak ide o oddiel možno sa rozdeliť podľa družín).
 • radca (moderátor) vyzve účastníkov, aby našli v texte (modlitbe) vzťah medzi textom a svetlom (nielen Betlehemským).
 • každá zo skupín má vytlačený jeden veľký papier s textom, v ktorom hľadajú svetlo a nálepky (alebo post it -y) predstavujúce plameň. Na začiatok môže každá skupina dostať napr. len 3 nálepky (resp. post it-y). Tie postupne nalepujú do veľkého textu na miesta, kde vidia vzťah k svetlu.
 • Ukončenie: ak skupina súhlasí, radca sa môže pýtať, čo kto vyznačil, prípadne prečo - skrátka malé zdielanie.

Po skupinovom zamyslení prichádza čas na opätovné individuálne prečítanie textu:

 • každý dostane od radcu sviečku/kahanec, ktorú si zapáli od Betlehemského svetla a postupne sa potichu vzdiali, nájde si svoje miestečko, kde si sadne. Na pozadí stále znie primeraná hudba.
 • sediac pri svojom svetielku sa má hlbšie zamyslieť nad tým, komu chce odovzdať ten oheň (a radosť) ...napr.: rodina, susedia...etc


Aj ja som strážcom svetla!

 • po ukončení zamyslenia každý napíše na papier "program", ktorý má v srdci - ako chce priniesť tým ľudom, na ktorých myslel konkrétnu radosť.
 • potom sa vráti so svojou horiacou sviečkou na miesto okolo svietnika


3. Etapa: Rozposlanie
Keď sa všetci vrátili na svoje miesto, tak ich radca poprosí, aby sa postavili a spolu všetci naraz prečítali modlitbu Betlehemského svetla:

Šír svetlo s radosťou!

Pane, otvor moje srdce, aby som mohol prijať tvoje svetlo. Nech ho prijmem ako svedectvo tvojej prítomnosti medzi nami, ako štipku soli, ktorá prinesie pokoj medzi ľuďmi.

Pane, sprevádzaj ma na ceste nádeje. Nech vzrastá vo mne oheň tvojej radosti. Nech vykročím so srdcom plným lásky, aby som mohol žiariť ešte viac. 

Pane, priveď ma k tým, ktorí potrebujú tvoje svetlo. Nech mám odvahu ho priniesť tým, ktorí sú smutní a osamotení.

Pane, nauč ma vnímať druhých, aby som sa mohol s nimi podeliť o  radosť. Nech každý ju prijme, aby tak každé stretnutie so mnou ich obohatilo.

Pane, pomáhaj mi udržať vo mne oheň tvojej lásky. Nech nájdem silu, aby som mohol vytrvať a tak vytvárať vzťahy s tými, ktorých som stretol.

Vďaka Pane za toto svetlo a radosť, ktorú môžem šíriť ďalej. Osvieť ma, aby som v každodennom živote bol schopný počúvať druhých a byť otvorený voči nim. Šírením tvojej radosti každý deň budem neustále rásť.


Na záver radca všetkým poďakuje a vyšle ich, aby išli do sveta so svojim svetlom.

 

---------------------
Zdroje:
Aktivity pre vĺčatá boli inšpirované aktivitami z ICCG, upravené pre tému Betlehemského svetla. Aktivity pre skautov vychádzajú z textov SGDF.  Za pomoc s prekladmi ďakujeme Žofke a Dominike.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie