Publikácie

  • Hľadáte inšpirácie pre dumky, či súkromné zamyslenia v skautskom duchu?
  • Alebo chcete viac – kompaktného duchovného sprievodcu?
  • Alebo len polemizujete o hodnotách v skautingu?

 

Skúste nahliadnuť do duchovnej ponuky knižnice na ústredí, alebo si prečítať niektorú z publikácií Duchovnej rady:

 

Dotkni sa ma

(Andrej Legutký - Andy, Martina Boratková)

Dotkni sa maV prvej časti knihy sa nachádzajú zamyslenia o skautskom zákone a jeho uplatňovaní v situáciách každodenného života. Na zamyslenia nadväzujú programové aktivity. Tvorcovia duchovných aktivít určite ocenia desiatky neošúchaných námetov s metodickými pokynmi, ako tú - ktorú aktivitu pripraviť, viesť a kam ju smerovať.

Druhú časť knihy tvorí skautská krížová cesta. Jej štrnásť zamyslení sa priamo dotýka aktuálnych problémov, ktoré prináša súčasný životný štýl, známy väčšine mladých. Kniha patrí do rúk predovšetkým vodcom a radcom, ktorí hľadajú spôsob, ako prostredníctvom skautského programu rozvíjať i duchovný rozmer človeka

Dostupnosť: možné požičať na ústredí SLSK, u predsedu DR – Xaviera, či v Univerzitnej knižnici

 

Na cestu

Na cestu – Skautský duchovný sprievodca

(Regula Gamp. Guido Hügen OSB, Andrej Legutky)

Drobná knižôčka, v ktorej môžete nájsť modlitby na rôzne príležitosti, všeobecný duchovný formačný systém a táborové dumky, vhodné pre každého bez rozdielu vierovyznania.

Dostupnosť: možné požičať na ústredí SLSK, u predsedu DR – Xaviera, či v Univerzitnej knižnici

 

 

Príbehy ciest

(Andrej Legutký - Andy)

Novinka, ktorá obsahuje obľúbené Andyho príbehy. Kniha je zameraná na duchovný rozvoj a formovanie členov skautingu. Je tiež vhodná ako doplnok do diskusie duchovného rozvoja a vzdelávania všetkých, keďže prostredníctvom hodnôt ukrytých v príbehoch sa buduje duchovný rozvoj každej skautskej osobnosti.

Jej súčasťou je úvodná stať s názvom: Ako pracovať (nielen) s Andyho príbehmi v skautingu. Obsahuje trojitú metodickú časť, ktorej cieľom je poskytnúť návod, ako možno pracovať s príbehmi v skautských družinách a oddieloch, v skupine, ale aj individuálne


Rád svetla

Je zaujímavou inšpiráciou, i keď nejde o oficiálny programový modul. Je určený starším skautom a roverom. Rozvíja duchovný rozmer mladého človeka súčasne s jeho telesnou a osobnostnou stránkou. Unikátny program a súčasne inštitúcia združujúca duchovne žijúcich skautov a skautky

Dostupnosť: na stránkach www.inky.sk

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie