Archív duchovných aktivít

 

V tejto sekcii by sme Vám chceli ponúknuť niekoľko inšpirácií na duchovné aktivity. Ide o materiály, ktoré boli priebežne publikované na našich stránkach. V dolnej časti stránky nájdete články a štúdie venujúce sa duchovnému rozvoju.

 

Aktivity na Leto

Aj na leto a tábory v roku 2018 máme pre vás niekoľko inšpirácií pre duchovný program. Ponúkame vám zbierku krátkych zamyslení a aktivít pre skautov a zamyslenia na "púštny čas" pre rangerov a roverov.

S obdobím táborov sa tradične spája i vyvrcholenie celoročného snaženia. Pre nováčika to isto znamená sľub.  Ale len pre nováčika? Čo taký sľub znamená pre dlhoročných skautov? Ak si chcete pripomenúť ten váš sľub, ponúkame program, ako na to.

V tejto sekcii je niekoľko zaujímavých tipov na aktivity (nielen) na tábor.

 

Advent a Betlehemské Svetlo 

Hľadáte inšpirácie, ako ozvláštniť prijatie, či roznos Betlehemského svetla? V tejto sekcii nájdete zbierku nápadov, či zamyslení zozbietaných za niekoľko rokov. Neváhajte a vyberte si to, čo sa najviac hodí vašej družine!

  • Advent 2016

Rozmýšľali ste už nad tým, ako ozvláštniť advent po skautsky? V roku 2016 sme Vám sprosttredkovali cestu, ktorú navrhlo ICCG (International Catholic Conference of Guiding). V ICCG prichystali na každý týždeň zamyslenie a aktivitu, ktorú môžete odskúšať so svojou družinou. Nižšie nájdete súbory, ktorých preklad prichystali skauti z Junáku.

 

Pôst 

Pôstne zamyslenia pripravené Veľkým Medveďom - predsedom DR a aktivity motivované témou dobrého skutku a skautským zákonom. 

ICCG-E spolu s ICCS-EM pripravili online meditácie a aktivity pre vašu osobnú potrebu, ale i ako nástroj pre skautov a skautky. Hlavnou témou je Mk 4,35  a myšlienka prechodu na druhý breh. Pôstna téma je spojená obvykle s pitkovým evnajeliom a dvomi témami, ktorým sa ICCG a ICCS venujú: šírenie pokoja a budovanie mostov.

ICCG v čase Pôstu pripravuje na každý týdeň súbor aktivít zameraných na prípravu na Veľkú Noc. V roku 2013 bolo jeho súčasťou i 40 ciest duchovného prebudenia sa (nielen) v Pôste, ktoré môžete použiť pre seba, ale i pre svoju družinu.

K aktivitám na pôstne obdobie 2013 pripravil úvodné zamyslenie brat Nicolas Randriamanampisoa, kaplán pre ICCG v Africkom regióne. Hovorí v ňom o Kanaánskej žene (Mt 15, 21-28), ktorá je nám podobná, ale  zároveň je príkladom viery a prebúdza v nás zvedavosť, či aj naša viera, tak ako tá jej, bola hodná Ježišovho zázraku.

....a čo takto PÔST po SKAUTSKY? Hľadáš pre seba, pre svoju družinu inšpiráciu na hlbšie prežitie Pôstu? Si na správnom mieste! Máme pred sebou 40dní Pôstneho obdobia, kedy sa môžeme vydať na cestu za veľkonočným tajomstvom. Využime tento čas, učme sa a stávajme sa dobrými ľuďmi, pracujme na tom a navzájom si na tejto ceste pomáhajme. A ako na to? Možností je veľa, pozrite si napríklad inšpirácie k Roku Milosrdenstva od Moniky a Zuba z Nitrianskej oblasti.

 

Nezaradené

V dokumente nájdete súbor príbehov, zamyslení a aktivít, ktoré boli súčasťou Week of Communion 2012 (Týždeň Spoločenstva). Week of Communion sa uskutočňuje vždy na začiatku októbra. ICCG každý deň pridáva jeden príbeh (alebo zamyslenie) a aktivitu, do ktorej sa môžu zapojiť skautky a skauti z celého sveta. 

Ide o preklad súboru belgických aktivít pre vĺčatá, ktoré sú súčasťou projektu Sensaction, čo môžeme najlepšie preložiť ako Návody na zmysluplné konanie.   

 

Články a štúdie

V súčasnosti (text je z roku 2017) sú v skautskom hnutí známe rôzne tendencie ohľadom chápania skautského sľubu, či používať pôvodný termín Duty to God (Povinnosť voči Bohu) alebo to zameniť za Duty to spirituality (Povinnosť voči duchovnu/spiritualite). Samozrejme, všetko má svoje plusy i mínusy.

Duty to God vyplýva z BíPiho tradície, ktorá má okrem iného i náboženský rozmer. Pod Duty to Spirituality však môže ísť o čokoľvek iné - i o také paradoxy, ako riadiť život podľa horoskopov, prírodných úkazov, dokonca i zlo, keďže i to má svoju duchovnú podstatu. Pod vplyvom týchto tendencií WOSM zriadilo pracovnú skupinu, ktorá požiadala členské krajiny o stanovisko k Povinnosti voči Bohu vs. spiritualite, ktoré sa v našej organizácii skúmalo i prostredníctvom dotazníku WOSM. Viac k tomuto stanovisku SLSK nájdete v dokumente.

 

Mnohé dokumenty, ktoré sú často východiskami a podkladmi pre tvorbu materiálov, programových modulov a aktivít DR, nájdete na Inkyho stránkach. Sú určené pre duchovný a náboženský rozvoj mladých ľudí v Slovenskom Skautingu. Na stránkach nájdete napr. pripravované materiály k manuálu duchovného rozvoja, rôzne štúdie a prednášky a inšpirácie k duchovnému programu. 


Článok z Média (jeseň 2015): Niekedy sa v skautingu stretávame s tým, že téma viery a náboženstva sa stáva istým tabu. Mnohokrát ide o snahu vyhnúť sa tomu, aby sme sa náhodou niekoho (imaginárneho?) nedotkli. Ak sa už k tejto téme dostaneme, tak sa neraz stáva, že sa snažíme hovoriť o nejakom abstraktnom pohľade, o niečom, čo sa týka všetkého a ničoho, a vlastne po chvíľke sa strácame v tzv. tolerantnom vzduchoprázdne. Ale ako hovoriť úprimne a otvorene o viere bez toho, aby sme sa niekoho dotkli, alebo aby sme len tak „netláchali“?

 

Článok z Média (leto 2017): O tom, že duchovný rozmer sa týka celosvetového skautingu, vie asi každý. Ale asi len málokto vie, že v tejto oblasti existuje na svetovej úrovni spolupráca. Pod WOSM i WAGGGS fungujú platformy, ktoré združujú rôzne konfesie – katolíkov, protestantov, pravoslávnych, ale i moslimov, židov, či budhistov. Na Slovensku spolupracujeme s dvomi z týchto platforiem – ICCS a ICCG. Komunikáciu s nimi zabezpečuje Duchovná rada. Čo značia tieto záhadné značky a čo nám prinášajú, nájdete v článku.

 

Článok z Média - jar 2015: o úlohe duchovného rozmeru v skautingu podľa publikácií Zdeňka Navrátila: Ve skautském duchu a Etika a morálka ve skautingu. 

Článok z Média - jar 2016: o spojení telesného rozvoja s duchovným. Skôr než v tomto článku začneme behať za vyššími cieľmi, skúsme si položiť pár otázok: Môže byť telesný rozvoj zároveň duchovným? Môžem behaním, rúbaním, plávaním duchovne rásť? Neprislúcha to vari len modlitbe, omšiam, zamysleniam...a pod.? Ak ste si doteraz mysleli, že telesný rozvoj nemôže byť zároveň duchovným, tak v tomto článku sa vás pokúsime vyviesť z omylu. Veď práve vďaka rôznym telesným aktivitám, športom môžeme pracovať na našich čnostiach. Neveríte? Čítajte ďalej.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie