Zelený Štvrtok

Lk 22, 1-23

...Vzal kalich, vzdával vďaky a povedal: "Vezmite ho a rozdeľte si ho medzi sebou. Lebo hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo." ...


Zamyslenie

Posledná večera bola jedlom, o ktoré sa Ježiš v Jeruzaleme delil so svojimi učeníkmi. Práve počas nej predpovedal svoju zradu.

V priebehu paschálnej večere Ježiš láme chlieb a dáva svojim učeníkom hovoriac tieto slová: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás.“ Následne prejde ku kalichu s vínom a hovorí: „Toto je moja krv“.

Posledná večera sa v katolíckej cirkvi slávi denne ako súčasť každej omše, pretože práve skrze Kristovu obetu sme boli zachránení. Rovnako ako učeníci bdeli spolu s Kristom, tak i veriaci zostávajú v prítomnosti eucharistie počas adorácie Najsvätejšej sviatosti na zelený štvrtok v noci.

Posledná večera bola predmetom umeleckých diel po celé stáročia, včítane veľdiela Leonarda Da Vinciho.

V mnohých farnostiach je zvykom na zelený štvrtok začleniť do slávenia omše obrad umývania nôh. Aj dnes je to mocný symbol, podobne ako to bol mocný symbol v duchovných počiatkoch obradu, ako sa o tom píše v 13. kapitole Jánovho evanjelia, kde sám Ježiš umýva nohy svojim učeníkom.

Aktivita

Dôraz, ktorý kladie zelený štvrtok na obrad umývania nôh, sa tiež spája s tradíciou jarného upratovania, ktorý je evidentne prepojený so židovským zvykom obradného čistenia domov v rámci prípravy na sviatok Pesach. (viac k sviatku i zvyku nájdete napr. TU)

Predtým, než sa vyberiete do kostola, porozprávajte sa so svojimi skautmi o tejto tradícii a vyzvite ich, aby vyčistili klubovňu (príp. doma svoju izbu) tak, ako to môžeme vidieť v obradoch zeleného štvrtka.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie