Veľký Piatok

Jn 19,31-37

... Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. 33 No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. ...


Zamyslenie 

Veľký Piatok je deň, kedy si katolíci pripomínajú ukrižovanie Ježiša Krista. Vďaka tejto slávnostnej pamiatke sa v tento deň spájajú s takmer všetkými ostatnými kresťanmi.

Ježiš bol, podľa evanjelií, zradený Judášom v noc, kedy sa uskutočnila posledná večera. Pontius Pilát vypočúval Ježiša, ale nenašiel dôvod, aby ho odsúdil. Namiesto toho navrhol židovským predstaviteľom, aby sa s Ježišom vysporiadali podľa svojho vlastného práva. Ale podľa rímskeho práva oni sami nemohli popraviť Ježiša, takže naliehali na Piláta, aby vydal rozkaz Ježiša zabiť.

Aby sa zabránilo nepokojom a ochránilo jeho postavenie, Pilát neochotne súhlasil s Ježišovou popravou a odsúdil ho k ukrižovaniu. Ježiš bol odsúdený za to, že sa vyhlasoval za židovského kráľa.

Veľký Piatok je dňom pôstu v Cirkvi. Podľa tradície sa neslúži omša a teda eucharistické slávenie. Udalosti Veľkého Piatku sa pripomínajú krížovou cestou.

 

Aktivity

V niektorých cirkvách sú počas troch hodín Kristovho utrpenia na kríži bohoslužby. Bolo by vhodné, aby sme v tomto čase dokázali zachovať ticho v klubovni (prípadne doma, vo svojej izbe). Vypnúť telefón, počítač, rádio...a pod. Každý skaut si v tomto čase môže vybrať nejakú konkrétnu nepríjemnú činnosť, ktorú dlho prenechával ostatným skautom – napr. čistenie toaliet.

Veľký Piatok bol považovaný za vhodný deň na sadenie semien (odkazujúc na evanjelium o semenách, ktoré musia byť zasadené do zeme, aby prinášali ovocie, ako metafora na potrebu Kristovej smrti a pochovania v tento deň). Takže ak to umožňuje počasie, s mladšími deťmi môžete nájsť vhodné miesto, kde by mohli sadiť svoje semiačka, ktoré by symbolizovali nový život.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie