Veľký Piatok

Jn 19,31-37

... Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. 33 No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. ...


Zamyslenie 

Veľký Piatok je deň, kedy si katolíci pripomínajú ukrižovanie Ježiša Krista. Vďaka tejto slávnostnej pamiatke sa v tento deň spájajú s takmer všetkými ostatnými kresťanmi.

Ježiš bol, podľa evanjelií, zradený Judášom v noc, kedy sa uskutočnila posledná večera. Pontius Pilát vypočúval Ježiša, ale nenašiel dôvod, aby ho odsúdil. Namiesto toho navrhol židovským predstaviteľom, aby sa s Ježišom vysporiadali podľa svojho vlastného práva. Ale podľa rímskeho práva oni sami nemohli popraviť Ježiša, takže naliehali na Piláta, aby vydal rozkaz Ježiša zabiť.

Aby sa zabránilo nepokojom a ochránilo jeho postavenie, Pilát neochotne súhlasil s Ježišovou popravou a odsúdil ho k ukrižovaniu. Ježiš bol odsúdený za to, že sa vyhlasoval za židovského kráľa.

Veľký Piatok je dňom pôstu v Cirkvi. Podľa tradície sa neslúži omša a teda eucharistické slávenie. Udalosti Veľkého Piatku sa pripomínajú krížovou cestou.

 

Aktivity

V niektorých cirkvách sú počas troch hodín Kristovho utrpenia na kríži bohoslužby. Bolo by vhodné, aby sme v tomto čase dokázali zachovať ticho v klubovni (prípadne doma, vo svojej izbe). Vypnúť telefón, počítač, rádio...a pod. Každý skaut si v tomto čase môže vybrať nejakú konkrétnu nepríjemnú činnosť, ktorú dlho prenechával ostatným skautom – napr. čistenie toaliet.

Veľký Piatok bol považovaný za vhodný deň na sadenie semien (odkazujúc na evanjelium o semenách, ktoré musia byť zasadené do zeme, aby prinášali ovocie, ako metafora na potrebu Kristovej smrti a pochovania v tento deň). Takže ak to umožňuje počasie, s mladšími deťmi môžete nájsť vhodné miesto, kde by mohli sadiť svoje semiačka, ktoré by symbolizovali nový život.

Kalendár akcií

nov03
Indulona 14
Trenčín
nov10
Kľúčová dierka
Zvolenská Slatina

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie