Veľká Noc

Veľkonočná vigília

Mt 28, 1-10

... Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal....

 

Zamyslenie

Veľká Noc je oslavou Kristovho zmŕtvychvstania. Väčšina katolíkov sa zúčastňuje v sobotu večer veľkonočnej vigílie. Tieto obrady môžu pôsobiť zdĺhavo, keďže sa počas vigílie zvyknú vykonávať i krsty, či obrad kresťanskej iniciácie pre dospelých.

Veľká Noc je hlavným sviatkom cirkevného roka. Lev I. Veľký ho nazýva najväčším sviatkom a hovorí, že Vianoce slávime v rámci prípravy na Veľkú Noc. Nachádza sa v centre veľkej časti cirkevného roka. Zmŕtvychvstanie Krista je základným stavebným kameňom, na ktorom je budovaná viera. Taktiež je najstarším kresťanským sviatkom. Na rozdiel od Vianoc, Veľká Noc nemá fixný dátum svojho slávenia.

Veľká Noc vytvára most medzi judaizmom a kresťanstvom. Židovský sviatok bol prebraný do kresťanského veľkonočného slávenia. Liturgia ospevuje prechod Izraela cez Červené more, paschálneho baránka, ohnivý stĺp...atď. Avšak od židovského sviatku kresťania prechádzajú k sláveniu výročia smrti a zmŕtvychvstania Krista.

 

Aktivita

Navrhnite svojej družine, aby ste sa zúčastnili spoločne slávenia veľkonočnej vigílie. Môžete napr. pomôcť pred omšou pri kostole so zapaľovaním ohňa, z ktorého kňaz pri obrade svetla zapáli veľkonočnú sviecu – paškál. Následne môžete pomôcť toto svetlo rozdávať veriacim na omši.

 

Nedeľa zmŕtvychvstania

Mk 16

... V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu  a hovorili si: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“  Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký. ...

Zamyslenie

Veľká Noc je oslavou Kristovho zmŕtvychvstania. To je slávené v nedeľu a je zároveň vyvrcholením Svätého týždňa, ukončením Pôstu a začiatkom veľkonočného liturgického obdobia.

Ako vieme z evanjelií, Ježiš Kristus vstal z mŕtvych na tretí deň po ukrižovaní, čo pripadá na nedeľu. Jeho vzkriesenie znamená víťazstvo dobra nad zlom, hriechom a smrťou. Je to pozoruhodná udalosť, ktorá dokazuje, že tí, ktorí dôverujú Bohu a prijali Krista, budú vzkriesení z mŕtvych. V evanjeliách sa presné údaje veľkonočného príbehu mierne líšia, ale žiadna z týchto odchýlok nie je kritická k hlavnému príbehu. V skutočnosti to len dokazuje, že tieto rozdiely sú len veci štýlu a nie látky. Odhliadnuc od odchýlok, kľúčové prvky príbehu sa úplne zhodujú. Predovšetkým sa stotožňujú v tom najpodstatnejšom – že Kristov hrob bol skutočne prázdny.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie