Popolcová streda - 1.marec 2017

 

Pokoj treba budovať od základov – v našich skautských oddieloch/v našich rodinách...v skrytosti pred očami sveta


Mt 6,1-6.16-18

Almužna, modlitba, pôst: to sú 3 základné piliere pôstnej duchovnej Cesty smerujúcej k radosti Veľkej Noci. Ježiš nám hovorí, že všetky tri majú byť konané v skrytosti, pretože „A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“

Toto je logika Božieho Kráľovstva, ktoré je ako malé semiačko zasiate v zemi a rastie i vtedy, keď sa o neho nikto nestará, až kým z neho nebude veľký strom.

Môže to isté platiť pre našu stratégiu budovania pokoja?

Ježiš sám ponúka „manuál“ pre takúto stratégiu šírenia pokoja v kázaní na hore. Blahoslavení sú tichí, hovorí nám Ježiš, blahoslavení milosrdní, chudobní  v duchu, tí, čo šíria pokoj a tí, čo sú prenasledovaní pre spravodlivosť (tzv. „Blahoslavenstvá“, porov. Mt 5,3-10).

Ako sa toto dá robiť v skrytosti?

Odmietaním ubližovania druhým, ničenia prostredia, ale odmietnutím i víťazstva za každú cenu.

Takto konať znamená vybrať si cestu solidarity ako cestu vytvárania histórie a budovania priateľstva v spoločnosti.

„Aktívne nenásilie“ je cesta, ktorá ukazuje, že jednota má v sebe skutočne väčšiu silu a prináša viac ovocia ako konflikt. Všetko v našom svete je vnútorne prepojené.

Zaiste, rozdiely môžu spôsobovať trenice. Ale postavme sa im konštruktívne a nenásilne, aby  „z napätí a protikladov mohla vzísť životodarná jednota“, chrániac to, „čo je platné a užitočné pre obe strany“.

Potreba prevencie konfliktu pravdepodobne ešte nikdy nebola tak živá ako je dnes.

Semená konfliktu často rastú rýchlejšie na miestach, kde bolo umožnené utrpeniu, aby prekvitalo. Mnohé výzvy, s ktorými sa denne stretávame – ako napr. hlad, chudoba, nútená migrácia, obchodovanie s ľuďmi – vytvárajú situácie, ktoré sa môžu veľmi ľahko vystupňovať do násilia a boja o moc. Potrebujeme oveľa viac dialógu, viac odhodlania  a oveľa efektívnejšiu prevenciu proti konfliktom.

Pôst môže byť dobrou šancou pre zdieľanie svojich skúseností, pre učenie sa ako rozpoznať konflikt a ako využiť dialóg, aby sme predišli napätiu.

Tak sa stanete ženami a mužmi blahoslavenstiev a „A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“  

 

Aktivita:

Cieľ: naučiť sa pozorovať to, čo vidíme alebo počujeme bez toho, aby sme pridali akýkoľvek výklad, či posudok.

Cieľová skupina: 8-12 rokov

Miesto: Kdekoľvek

Materiál: 20 obrázkov, ktoré zachytávajú rôzne situácie.

Trvanie: 30min.

Priebeh:

  1. Vysvetlíme deťom, že ak sa chceme efektívne dorozumievať, komunikovať, tak je dôležité najskôr  jednoznačne vyjadriť fakty, popísať pozorovanie, a nie ich zmiešať s ďalšími interpretáciami, či súdmi.
  2. Následne položíme na zem 20 vopred pripravených obrázkov, na ktorých sú znázornené situácie, o ktorých budeme neskôr hovoriť.
  3. Každý si vyberie jeden obrázok. Najskôr popíše, čo vidí. Následne vysvetlí, že čo si o tom myslí. Radca deťom môže pomôcť hľadať spôsob ako veci povedať inak, ak je to potrebné.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie