Kvetná nedeľa

Kvetná nedeľa

Evanjelium: MK 14,1-15,47

"On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom"

Globálna nerovnosť

Pápež František sa snaží upútať našu pozornosť i za hranicami našich vlastných skúseností. Obracia sa na nás nielen ako na jednotlivcov, ale aj ako na občanov národov, aby sme uznali a prijali, že je tu nerovnosť, ktorá existuje v celom svete, a aby sme pochopili, že nemôžeme ignorovať a škodiť ostatným krajinám hľadiac len na vlastný prospech. Politika a obchodné praktiky nášho národa môžu pozitívne alebo negatívne ovplyvňovať zdravie iných krajín a musíme byť zodpovední za naše vlastné kroky, ako aj za pomoc nedostatočne rozvinutým krajinám, aby zaviedli politiku na svoju ochranu. Musíme na novo oboznamovať ľudí so skutočnosťami o mýtoch o preľudnení,  o nebezpečenstvách plytvania potravinami a o škodách spôsobených na úkor rozvojových krajín pre náš vlastný rozmach.

Pri pohľade na globálne problémy je často ľahké ignorovať problémy národov a ľudí mimo našej poznania. O to horšie je, keď zaujmeme postoj extrémneho nacionalizmu, ktorý nás vedie k presvedčeniu, že sa musíme za každú cenu "postarať len o svoje vlastné" a nechať ostatných napospas osudu". Tieto typy postojov majú veľmi negatívny vplyv.

Mali by sme sa naučiť dobre rozlišovať v problematických otázkach sveta, vrátane globálnej ekologickej nerovnosti. Mali by sme začať meniť naše srdcia, naše mysle a naše postoje, pretože my ako kresťania sme povolaní starať sa o "tých najmenších" (Mt 25,31-46).

Keď zosúladime naše postoje s Kristovým evanjeliom, je pre nás oveľa jednoduchšie vidieť, že je nemožné ignorovať "celkový obraz" a je našou úlohou sa zaoberať politikou a praktikami našej krajiny. Svojimi hlasmi môžeme zmeniť výber lídrov, ktorí tiež žijú s "Kristovou mysľou" (1Kor 2,14-16) a ich prostredníctvom chrániť zraniteľných. Je našou úlohou vybrať dobrých zástupcov a stáť si za tým, aby bola budovaná globálna solidarita a starostlivosť o chudobných - a to nielen ako možnosť, ale ako naša zodpovednosť.

 

Aktivita:

Pomôžte druhému užiť si čas v prírode:

Skúste sa stať starším bratom/sestrou a vezmite von niekoho mladšieho, koho by bez vašej pomoci nemal kto vytiahnuť. Môžete ho (alebo i viacerých) zobrať na bicykel, lyžovať, člnkovať sa alebo si ísť zaplávať. Vyskúšajte si dobrovoľníctvo v tábore pre deti so zdravotným/mentálnym postihnutím. Alebo vezmite svojich rodičov, starých rodičov alebo iných členov rodiny na prechádzku, výlet alebo piknik. Aj úplne malá obeta môže pre nich znamenať veľa!

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie