Kvetná nedeľa

Kvetná nedeľa

Evanjelium: MK 14,1-15,47

"On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom"

Globálna nerovnosť

Pápež František sa snaží upútať našu pozornosť i za hranicami našich vlastných skúseností. Obracia sa na nás nielen ako na jednotlivcov, ale aj ako na občanov národov, aby sme uznali a prijali, že je tu nerovnosť, ktorá existuje v celom svete, a aby sme pochopili, že nemôžeme ignorovať a škodiť ostatným krajinám hľadiac len na vlastný prospech. Politika a obchodné praktiky nášho národa môžu pozitívne alebo negatívne ovplyvňovať zdravie iných krajín a musíme byť zodpovední za naše vlastné kroky, ako aj za pomoc nedostatočne rozvinutým krajinám, aby zaviedli politiku na svoju ochranu. Musíme na novo oboznamovať ľudí so skutočnosťami o mýtoch o preľudnení,  o nebezpečenstvách plytvania potravinami a o škodách spôsobených na úkor rozvojových krajín pre náš vlastný rozmach.

Pri pohľade na globálne problémy je často ľahké ignorovať problémy národov a ľudí mimo našej poznania. O to horšie je, keď zaujmeme postoj extrémneho nacionalizmu, ktorý nás vedie k presvedčeniu, že sa musíme za každú cenu "postarať len o svoje vlastné" a nechať ostatných napospas osudu". Tieto typy postojov majú veľmi negatívny vplyv.

Mali by sme sa naučiť dobre rozlišovať v problematických otázkach sveta, vrátane globálnej ekologickej nerovnosti. Mali by sme začať meniť naše srdcia, naše mysle a naše postoje, pretože my ako kresťania sme povolaní starať sa o "tých najmenších" (Mt 25,31-46).

Keď zosúladime naše postoje s Kristovým evanjeliom, je pre nás oveľa jednoduchšie vidieť, že je nemožné ignorovať "celkový obraz" a je našou úlohou sa zaoberať politikou a praktikami našej krajiny. Svojimi hlasmi môžeme zmeniť výber lídrov, ktorí tiež žijú s "Kristovou mysľou" (1Kor 2,14-16) a ich prostredníctvom chrániť zraniteľných. Je našou úlohou vybrať dobrých zástupcov a stáť si za tým, aby bola budovaná globálna solidarita a starostlivosť o chudobných - a to nielen ako možnosť, ale ako naša zodpovednosť.

 

Aktivita:

Pomôžte druhému užiť si čas v prírode:

Skúste sa stať starším bratom/sestrou a vezmite von niekoho mladšieho, koho by bez vašej pomoci nemal kto vytiahnuť. Môžete ho (alebo i viacerých) zobrať na bicykel, lyžovať, člnkovať sa alebo si ísť zaplávať. Vyskúšajte si dobrovoľníctvo v tábore pre deti so zdravotným/mentálnym postihnutím. Alebo vezmite svojich rodičov, starých rodičov alebo iných členov rodiny na prechádzku, výlet alebo piknik. Aj úplne malá obeta môže pre nich znamenať veľa!

Anketa

Deň so skautskou šatkou sa už blíži. Zúčastníš sa?


Jasné, že áno. Je to super a 24. apríla sa už neviem dočkať!
 
151
Áno, idem do toho prvý krát, tak som zvedavý aké to bude.
 
54
Ešte nie som rozhodnutý, ale rozhodne to znie dobre!
 
30
Nie, je to nuda! A šatku mi aj tak na tábore zjedli myši.
 
40
Radšej nie. Nechcem, aby ľudia okolo vedeli, že som skaut.
 
31

Spolu hlasov: 306

Zdieľanie