4. pôstna nedeľa

4. pôstna nedeľa - 31.3.

Evanjelium: Ján 3, 14-21

"Kto žije v pravde, prichádza k svetlu."

Strata biodiverzity

Keď si uvedomíme, že ide o odkaz pre svet, a nielen nevyhnutne pre kresťanstvo, tak mi príde na um táto pasáž zo Sirachovca:

Aké prevzácne sú všetky jeho diela, hoci je iba iskierka, čo môžeme vidieť. Všetko to žije a trvá naveky; a nech by šlo o akúkoľvek potrebu, všetko poslúcha. (Sir 42, 23-24) 

Všetko hneď nemusí slúžiť nám – ľuďom – pre našu potrebu. Každý jeden druh by mal byť súčasťou väčšieho systému a väčšieho zámeru.

Niektorí môžu namietať, že ľudské bytosti sú nadradené nad ostatnými. Ja si nemyslím, že to Biblia alebo pápež František naznačuje. Laudato Si´ nás pozýva, aby sme sa pozreli hlbšie, aby sme prešli ponad túto myšlienku, aby sme či už nejakú vec alebo stvorenie využívali len vo svoj prospech.

Budú naše identity nezvratne deformované kultúrou individualizmu, konzumu a povrchnosťou alebo ich necháme pretvoriť skrze vedomie, že sme Božími deťmi; to je - každý z nás je rovnocenný a stvorený  s rovnakou, nekonečnou hodnotou a vnútornou, nemennou dôstojnosťou a povolaný k spoločenstvu s Bohom?

Pre nás, ako kresťanov, by mala byť strata biodiverzity dôležitou otázkou. Naše ekosystémy sú narušené a čoraz viac Božích tvorov je zabíjaných následkom nášho ľudského konania. Možno nie hneď prostredníctvom našich osobných a priamych ľudských činov (teda pokiaľ niekto z nás nie je v nejakom mocenskom postavení a vie tak ovplyvniť i veľké veci) ale skôr našou nedostatočnou snahou zachovať a chrániť tieto živočíchy. Náš nedostatok záujmu a neochota vzoprieť sa proti konaniu, ktoré spôsobuje poškodenie a ničenie ekosystémov, je príčinou straty biodiverzity. Pre nás všetkých to znamená, že musíme stratu biodiverzity začať brať vážne ako jeden z našich osobných záujmov a vyhradiť  si čas a úsilie, aby sme premýšľali o tom, čo môžeme urobiť s tak veľkým načrtnutým problémom.

Pôst je ideálny čas na odstránenie pominuteľného a iluzórneho, ​​aby sme sa oslobodili od vecí a návykov, ktoré bránia našej ceste k spoločenstvu s Bohom a ostatnými. Je to ideálny čas stať sa dieťaťom svetla: vyžarujúc dobrotu, pravdu a spravodlivosť, rozširujúc radosť a nádej a svedčiť o Božej láske. Odvrátením sa od temnoty pomôžeme ostatným vidieť Cestu tak, že sa bude od nás odrážať svetlo Kristovej žiariacej prítomnosti a lásky.

 

„Zem nebude dávať už úrodu bez dobrého správcovstva. Nemôžme hovoriť, že máme radi zem, keď ju ničíme pre budúce generácie.“

Ján Pavol II.

 

Aktivita:

Urobte si čas, aby ste zmenili svoje životné návyky. Tu nájdete odkaz na 52 tipov na ochranu biodiverzity od Európskej komisie. Môžete si týchto 52 tipov napísať na malé papieriky a nechajte každého skauta / vodcu vylosovať jeden a držať sa daného tipu počas Pôstneho času. Zdieľajte týždenný tip (návyk) na zmenu, ktorý pomôže zachovať biodiverzitu doma aj vo svete.

 

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie