3.-9.apríl 2017

 

Ježišove dobré skutky ako most k ľuďom

Jn 10,31-42

Židia znova zdvihli kamene a chceli ho kameňovať. Ježiš im povedal: "Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete?!" Židia mu odpovedali: "Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, preto, že hoci si človek, robíš sa Bohom."

Ježiš im vravel: "A nie je napísané vo vašom zákone: "Ja som povedal: Ste bohmi"? Nuž ak nazval bohmi tých, ktorým bolo dané Božie slovo - a Písmo nemožno zrušiť! - prečo vy hovoríte tomu, ktorého Otec posvätil a poslal na svet: "Rúhaš sa" za to že som povedal: Som Boží Syn?! Ak nekonám skutky môjho Otca, neverte mi. Ale ak ich konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi!" Preto ho zasa chceli chytiť, ale on sa im vymkol z rúk.

Znova odišiel za Jordán, na miesto, kde Ján predtým krstil, a tam zostal. Mnohí prichádzali za ním a hovorili si: "Ján síce neurobil nijaké znamenie, ale všetko, čo Ján povedal o tomto, je pravda." A mnohí tam uverili v neho.

 

Zamyslenie

Ak Ježiš prebýva v človeku (v srdci človeka?) ako jeho priateľ a vznešený vodca, potom človek môže vydržať všetko, lebo Kristus nám pomôže, dodá nám silu a nikdy nás neopustí. Je skutočným priateľom.

Čo viac si želať od tak dobrého priateľa po našom boku?

Na rozdiel od našich priateľov vo svete, On nás nikdy neopustí, či sa trápime alebo podliehame zúfalstvu. Kedykoľvek myslíme na Krista, pripomíname si jeho lásku a všetko dobré, čo spravil. Dal nám obrovskú Božiu lásku. Stal sa mostom medzi Bohom a ľuďmi.

V určitom okamihu nám Pán udeľuje milosť, vďaka ktorej pôsobí jeho láska v našich srdciach. Potom sa i pre nás stane ľahké dosahovať veľké veci rýchlo a bez námahy.

 

Aktivita:

Premýšľajte o tom, čo Boh žiada od Vás vo vašej súčasnej situácii ako skauta, či skautky.

 

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie