2. pôstna nedeľa: Obľúbenosť

Hlavná myšlienka evanjelia:

Toto je môj milovaný syn

 

Je to výrok, ktorý zaznel na vrchu Premenenia, ale rovnako aj pri Ježišovom krste.

Existuje dobrá a zlá energia, dobrý i zlý cholesterol, ..., dobrá i zlá láska. Zlá láska voči sebe je naše sebectvo, egoizmus. Aj lásku navonok môžeme vnímať ako dobrú i zlú, dobre je to vidieť na vzťahu k veciam. Zlá láska k veci je, keď ju chcem mať iba pre seba, bojím sa o ňu, je to akési otroctvo vo vzťahu k veci. Naopak, ak mám niečo skutočne rád, často to používam, ba dávam tomu v používaní prednosť pred ostatným. Môžeme to označiť pojmom obľúbená vec (hračka, pero, oblečenie)

Túto „dobrú“ lásku vidíme aj u Boha Otca. Miluje svojho Syna a preto si poslúži práve ním, práve jemu zverí dôležitú úlohu. Boh vlastného Syna neušetril ... Rovnakej láske učí aj nás: ten miluje, kto dokáže slúžiť a vložiť sa celý do niečoho. Kým si Boh často poslúži, ten je jeho obľúbenec. Keď nám je ťažko a sme unavení, spomeňme si na túto pravdu: Pán si nami poslúžil, lebo sme jeho obľúbenci, miláčkovia.

Úloha: Poslúžiť

Ten miluje, kto dokáže slúžiť. Skúste si nájsť cez týždeň čas, aby ste poslúžili novým spôsobom – zavolajte dávno zabudnutému, či dokonca stratenému kamarátovi, zistite ako sa má, pospomínajte na dobré veci, ktoré ste spolu zažili. Alebo navštívte chorého človeka a obveseľte ho na chvíľu. Alebo poslúžte prírode – postavte búdku pre vtáčiky a dajte im najesť.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie