27.marec - 2.apríl 2017

 

Ježiš ako most a posol na zemi

 

Jn 7,1-2.10,25-30

Ježiš chodil po Galilei; nechcel ísť do Judey, lebo Židia ho chceli zabiť.

Boli však blízko židovské sviatky Stánkov.

Ale keď jeho bratia odišli na sviatky, išiel aj on, no nie verejne, lež akoby potajomky.

Tu niektorí Jeruzalemčania hovorili: „Nie je to ten, čo ho chcú zabiť? Pozrite, hovorí verejne a nič mu nevravia. Vari sa už aj poprední muži presvedčili, že on je Mesiáš? Lenže o tomto vieme, odkiaľ je, ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je.“

A Ježiš učil v chráme a zvolal: „Aj ma poznáte, aj odkiaľ som, viete. A neprišiel som sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal a vy ho nepoznáte. Ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal.“

Preto ho chceli chytiť, ale nik nepoložil naň ruky, lebo ešte neprišla jeho hodina.


Zamyslenie

Písmo nám hovorí, že Boh zjavuje seba samého pokorným, tým ktorí sa nespoliehajú na vlastné sily, ale tým, čo dôverujú Bohu. Pokorní v srdci načúvajú Božiemu slovu s horlivosťou, aby sa od neho učili a počúvali ho. Pán Ježiš nám zjavuje zmýšľanie srdca a Boha. Ježiš je mostom a poslom od Boha na zem. A skrze dar Ducha svätého otvára naše uši, takže sme schopní počúvať jeho hlas a on naplňuje naše srdcia a myseľ láskou a poznaním Boha.

„Pane Ježišu, naplň nás svojim Duchom svätým, aby sme mohli načúvať tvojmu slovu pozorne a poslúchať ho radostne“

 

Aktivita:

Cieľ: zamyslenie, ako napĺňame povinnosť voči Bohu

Cieľová skupina: skauti +

Materiál: papiere, perá/ceruzky

Priebeh:

Sadneme si okolo stola a každému dáme papier s rovnakou otázkou: „Sme ako skauti horlivými žiakmi Božieho slova a počúvame ho s vierou?“

Každý napíše pod otázku svoju odpoveď. Po 10. minútach (alebo keď budú všetci hotoví) posunú svoj papier človeku, čo sedí napravo. Ten potom môže napísať svoju reakciu na danú odpoveď. Takto to pokračuje až dovtedy, kým sa ku každému nevráti jeho pôvodný papier.

Aktivitu môžeme zakončiť krátkou diskusiou o tom, čo koho zaujalo.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie