20.-26.marec 2017

 

Ako vybudovať most do Božieho kráľovstva? Láskou k Bohu a k blížnym.

Mk 12,28b-34

Ľudia z celého sveta, z každej krajiny a z každej náboženskej skupiny, sa pýtajú tú istú otázku: Ako môžeme žiť naše životy čo najlepšie? Čo môžeme urobiť preto, aby sme vybudovali mosty medzi sebou navzájom, a od nás k Bohu? Ako máme v našom svete vytvoriť mier?

V tejto kapitole evanjelia nám Ježiš dáva odpoveď cez najväčšie prikázanie: »Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!« [b]. Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« [c] Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“ (Mk 12,30-31). To značí, že „LÁSKA“, ktorá je pravdivá a čistá, je za všetkým, čím sme a čo máme. Šírením tejto LÁSKY staviame mosty k Bohu a k blížnym.

Krátky príbeh nám ukazuje príklad, ako sa môžeme stať šíriteľmi pokoja a lásky, ako môžeme budovať mosty svojimi činmi.

„Kde bolo, tam bolo, boli raz dvaja bratia, ktorí zdieľali spoločne susediace farmy. Viac ako 40 rokov pracovali bok po boku, požičiavali si pracovné nástroje a pomáhali si navzájom vždy, keď to bolo treba. Jedného dňa sa však objavil malý rozpor. Všetko začalo malým nedorozumením, ktoré sa rozrástlo do poriadneho rozkolu a nakoniec vytrysklo do horkej výmeny názorov, ktoré vyústilo do mesiacov zlostného ticha.

Jedného dňa, Peter, starší z bratov, bol vonku na poli, keď pri ňom zastavil nákladiak. Vyskočil z neho mladík, ktorý práve zastihol Petra ako nesie tesárske nástroje. „Hľadám krátkodobú brigádu“, povedal. „Nenašli by sa u vás nejaké menšie práce, čo by som mohol pre vás robiť?“

„Nuž, našli by sa,“ odpovedal Peter. „Pozri na ten potok tam dole – to je hranica medzi mojou a bratovou farmou. Môj brat ho udržuje pekne hlboký, aby mi zabránil vkročiť čo i len jednou nohou na jeho milovanú farmu. Takže mu rád urobím láskavosť – vezmi trámy z tamtej stodoly a vystavaj z nich nový plot, ale naozaj veľký, aby som už nikdy nemusel pozerať na môjho smradľavého brata a jeho farmu.“

Tesár bol rád, že našiel prácu. „Neboj, kámo. Rozumiem. Len mi ukáž, kde máš ručný bager, nech môžem vykopať zeminu a spravím to.“

A tak si tesár zjednal prácu. Medzitým farmár Peter vyrazil do mesta na aukciu dobytka. Keď sa večer vrátil a uvidel, čo tesár vytvoril, ostal v šoku. Nebol tam nijaký plot. Tesár miesto toho vybudoval most, po ktorom prechádzal Petrov mladší brat. Podával mu ruku prihovárajúc sa svojmu bratovi: „Peter, ja ani nedokážem uveriť, že napriek všetkému, čo som ti za posledné týždne spravil, mi naďalej podávaš ruku. Máš pravdu. Je čas zakopať vojnovú sekeru.“

Bratia sa stretli v strede mostu a objali sa. Otočili sa k tesárovi, ktorý si už dával svoju debničku s náradím na plece. „Nie, počkaj! Ostaň u nás pár dní. Mám pre teba ešte mnoho ďalších projektov“, povedal Peter.

„Veľmi rád by som zostal“, povedal tesár, „ale musím vystavať ešte veľa mostov.“


Aktivita č.1

Cieľ: Spolupráca, ručná práca na pripomenutie evanjelia

Cieľová skupina: včielky, vĺčatá

Materiál: farebné papiere, nožnice, ceruzky, lepiaca páska, príp. veľký papier (plagát/flipchart)

Priebeh:

"Vystrihnutí priatelia": Rozstrihnite farebné papiere pozdĺž na polovicu. Každému účastníkovi dajte jednu polku. Deti si papier skladajú na striedačku dopredu a dozadu, aby im vznikla harmonika. Následne na prvú stranu nakreslia „priateľa“ – panáčika, ktorý bude mať do oboch strán natiahnuté ruky. Potom svojho „priateľa“ vystrihnú, ale tak, aby neprestrihli ruky na záhyboch papiera. Keď potom papier rozložia, všetkých „priateľov“, ktorí sa držia za ruky, nalepte na stenu alebo plagát pod evanjelium a napíšte: VYTVOR SI PRIATEĽA... MILUJ A ODPÚŠŤAJ!

 

Aktivita č.2

Cieľ: tímová práca, riešenie problémov, komunikácia

Cieľová skupina: skauti - roveri

Materiál: Množstvo starých novín, lepiace pásky pre každú skupinu, jednu litrovú fľašu naplnenú do štvrtiny až polovice, pravítko, príp. meter.

Priebeh:

Účastníkov rozdeľte do menších skupín po 3-4 členoch. Povedzte im, že každá skupina bude mať za úlohu vystavať most čisto len z novín a lepiacej pásky podľa nasledovných inštrukcií:

 • Most musí byť dostatočne pevný, aby po aspoň 10 sekúnd uniesol váhu našich hriechov (ktoré bude reprezentovať plastová fľaša s vodou).
 • Nechajte kolovať fľašu, aby si ju mohli poťažkať.
 • Most musí byť min. 15cm vysoký.
 • Most musí stáť samostatne – nesmie sa dotýkať steny, kúsku nábytku, alebo človeka.
 • Každá skupina má 10min. na plánovanie  a 10min. na výstavbu mosta. Počas výstavby mosta majú zakázané sa zhovárať.

Po 10. minútach plánovania rozdajte noviny a pásky. Keď budú mosty hotové, nechajte postupne každú skupinu odprezentovať konštrukciu svojho mostu. Odmerajte jeho výšku, či má skutočne aspoň 15cm. Položte na vrch mostu plastovú fľašku s vodou a rátajte, koľko vydrží.

Zhodnotenie:

 • Ako sa Vám pracovalo v skupine?
 • Ktorá časť bola najťažšia?
 • Zapojil sa každý nejakým spôsobom?
 • Mali ste pocit, že nejak prispievate svojou činnosťou do skupiny?
 • Ako komunikácia, resp. jej nedostatok ovplyvnili prácu v skupine?
 • Je ťažké vystavať most, ktorý by dokázal udržať dokonca i váhu našich hriechov?

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie