4. pôstna nedeľa: Osamelosť zabíja

Hlavná myšlienka evanjelia:

Boh poslal svojho Syna, aby sa skrze neho svet spasil!

Si kresťan? Kto je to kresťan? Je to človek, ktorý sa nespolieha iba na seba, svoje výkony a zásluhy, ale na Krista. Celú svoju večnosť vložil do jeho rúk. Veriť v neho, znamená mať večný život. Ako kresťania sa môžeme hádať či stačí iba viera, či sú k nej potrebné aj skutky, avšak viera má prvenstvo.

Čítal som jednu myšlienku, ktorá hovorí: „Slovo, ktoré ti pomôže, si nemôžeš povedať sám.“

Znamená to, že potrebujeme človeka, kto to slovo povie. Potrebujeme sa navzájom. Aj klaun, ktorý zabáva iných, potrebuje, aby ho niekto potešil a povzbudil.

Byť nezávislý je klamná predstava ľudskej slobody. Naopak, nezávislosť a osamelosť zabíja dušu človeka, preto žijeme v rodinách, družinách, oddieloch, ... V týchto spoločenstvách by sme mali hľadať radosť i posilu pre náš život. Potrebujeme vzťahy, duchovné i ľudské.

 

Úloha: Povzbudzuj a chváľ

Úloha na tento týždeň úzko súvisí s dobrým skutkom, vlastne je druhom dobrého skutku: Chváľme, chváľme pravdivo a spravodlivo a chváľme často. Buďme vynaliezaví v pochvalách všetkých, bez rozdielu našich sympatií k nim. Málo sa dnes všeobecne chváli, človek je na to asi príliš pohodlný alebo sa domnieva, že tieto “citovky “ do života už nepatria. Majme na pamäti a bolo preukázané, že málo chválení ľudia,  zvlášť v detstve, ale okolo puberty majú potom veľké osobnostné i sociálne problémy. Neveria si a neveria ani druhým. Ak teda chválime, sme taktiež veľmi prospešní, pretože u svojho brata/sestry prebúdzame jeho “silné  stránky”. Povzbudzovanie môže byť tiež dobrým programom na družinovku  alebo  akúkoľvek inú činnosť. Povzbudenie zaháňa strach a pochvala motivuje byť lepším, ešte viac sa vydať pre službu druhým..

Večer opäť nezabudnite na reflexiu – zamyslite sa najmä nad tým, ako ste chválili – či skutočne spravodlivo a pravdivo, ale i nad tým, kto a čím vás najviac inšpiroval k pochvale. Svoje skúsenosti si môžete zaznačiť do denníku dobrých skutkov.

(inšpirované publikáciou českej Ekumenickej lesnej školy: ČTYŘI INSPIRACE, Sondy do oddílové metodiky)

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie