4. pôstna nedeľa: Osamelosť zabíja

Hlavná myšlienka evanjelia:

Boh poslal svojho Syna, aby sa skrze neho svet spasil!

Si kresťan? Kto je to kresťan? Je to človek, ktorý sa nespolieha iba na seba, svoje výkony a zásluhy, ale na Krista. Celú svoju večnosť vložil do jeho rúk. Veriť v neho, znamená mať večný život. Ako kresťania sa môžeme hádať či stačí iba viera, či sú k nej potrebné aj skutky, avšak viera má prvenstvo.

Čítal som jednu myšlienku, ktorá hovorí: „Slovo, ktoré ti pomôže, si nemôžeš povedať sám.“

Znamená to, že potrebujeme človeka, kto to slovo povie. Potrebujeme sa navzájom. Aj klaun, ktorý zabáva iných, potrebuje, aby ho niekto potešil a povzbudil.

Byť nezávislý je klamná predstava ľudskej slobody. Naopak, nezávislosť a osamelosť zabíja dušu človeka, preto žijeme v rodinách, družinách, oddieloch, ... V týchto spoločenstvách by sme mali hľadať radosť i posilu pre náš život. Potrebujeme vzťahy, duchovné i ľudské.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie