2. pôstna nedeľa

2. pôstna nedeľa - 17.3.

Evanjelium: Mk 9,2-10

"Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho."

Klíma ako spoločné dobro

Klíma je spoločným dobrom, nevyhnutnou podmienkou pre ľudský život a zvlášť pre nás – skautov.

Vplyv na klímu má aj sopečná aktivita, odchýlky v obežnej dráhe a zemskej osi či slnečný cyklus. Ale globálne otepľovanie v posledných desaťročiach je spôsobené skleníkovými plynmi koncentrovanými v atmosfére (oxid uhličitý, metán, oxidy dusíka a ďalšie) ako výsledok ľudskej činnosti a odlesňovania pre poľnohospodárske účely. Strata základných zdrojov ako je pitná voda, energia a poľnohospodárska výroba v teplejších oblastiach a zánik časti biodiverzity (t.j. biologickej rozmanitosti) planéty sú obrovskými dôsledkami globálneho otepľovania.

Takéto a horšie následky neprestanú dovtedy, dokým my budeme pokračovať v doterajších modeloch výroby a spotreby. Ľudstvo je vyzvané k tomu, aby uznalo potrebu zmeny životného štýlu s cieľom bojovať proti globálnemu otepľovaniu alebo aspoň proti ľudským príčinám, ktoré ho spôsobujú alebo zhoršujú. Stojíme pred naliehavou potrebou rozvíjať také postupy, aby v nasledujúcich rokoch mohli byť radikálne znížené emisie oxidu uhličitého a iných vysoko znečisťujúcich plynov, napríklad nahradením fosílnych palív a rozvojom obnoviteľných zdrojov energie. Avšak tieto osvedčené postupy sú ešte stále ďaleko od všeobecného rozšírenia.

Počas tohto druhého pôstneho týždňa sa pozrime na to, čo znamenajú slová Pána, ktoré nachádzame v Levitiku 25,23: Zem sa nesmie predať natrvalo, lebo zem je moja. Vy ste u mňa len cudzinci a prisťahovalci. (eku); Pôda sa teda nebude predávať navždy, lebo pôda je moja a vy ste len cudzincami a prišelcami u mňa. (kat)

Skúsme prijať a šíriť okolo nás životný štýl, ktorý môže presvedčiť všetkých ľudí, aby sa zamysleli nad problémom klímy ako niečoho, čo sa aj ich bytostne týka a nie ako problém niekoho iného, ktorý majú riešiť iní (vláda, politici, vedci). Pápež František je presvedčený, že ešte stále máme nejaký čas na to, aby sme zastavili alebo aspoň zmiernili klimatické zmeny, ak sa každý zapojí svojím dielom a Pán požehná naše snahy zachrániť  „jeho“ Krajinu, ktorá je našim spoločným domovom.

 

Aktivita: Bodkované mapy

Materiál: veľké papiere (flipcharty), fixky, samolepiace bločky (post-ity), perá, zvonček

Trvanie: 60min.

Priebeh:

 • bodkovanie (30min.)

Rozdeľte účastníkov do 6 skupín. Každá skupina dostane jeden veľký papier, na ktorý nakreslia slepú mapu sveta. Každá skupina napíše na vrch papiera jednu z nižšie uvedených viet. Ich úlohou bude zodpovedať jednotlivé otázky tak, že bude kresliť bodky do mapy v miestach, kde sa nachádzajú krajiny, ktoré predstavujú odpoveď.

 • O ktorých krajinách počujeme v médiách?
 • O ktorých krajinách sa učíme na hodinách dejepisu
 • Odkiaľ pochádzajú autori kníh, ktoré ste čítali?
 • V ktorých krajinách sveta sú ľudia šťastní?
 • V ktorých krajinách sveta by ste chceli niečo zmeniť?
 • Z ktorých krajín pochádzajú naše veci?

Skupiny vytvoria širší kruh a keď zazvoní zvonček, skupiny sa posunú o jeden papier ďalej (napr. v smere hodinových ručičiek), kde budú odpovedať na ďalšiu otázku. Takto pokračujte až kým každá skupine nezodpovie na všetkých 6 otázok.

 • Reflexia:

Pozrite sa spoločne na všetky mapy a pokúste sa zodpovedať a prediskutovať tieto otázky:

 • Čo vás zaujalo?
 • Bolo ťažké odpovedať bodkami na otázky? Ako ste ich pochopili?
 • Čo môžeme odvodiť z našich odpovedí?
 • Ktoré miesta na našich mapách sú prázdne?
 • Čo nám hovoria o svete a o tom, ako sa o ňom učíme/dozvedáme?
 • Ako naše vnímanie ovplyvňuje naše vzťahy s ostatnými ľuďmi na svete? Ako to ovplyvňuje naše správanie?

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie