13.-19.marec 2017

 

Bolo nám zverené Božie kráľovstvo

Mt 21,33-43.45-46

Statkár vysadil vinicu, dookola ju oplotil, vykopal vínny lis, postavil vežu (21,33). Len si predstavme, koľko starostlivosti a úsilia vynaložil na to, akú mal pevnú vôľu, aby vybudoval oázu pokoja a života. Koľko nádeje do nej vložil. Následne túto oázu zveruje vinohradníkom, aby prinášala plody.

Podobne nám bolo zverené Božie kráľovstvo. Našou misiou, ako pokrstených, je vytvárať Pokoj a nechať ho rásť v ňom.

 

„Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili.“ (21,39)

Sluhovia, ktorí prišli zbierať plody, sú zabití vinohradníkmi, ktorí si chcú ponechať plody pre seba (21,35). Samotného syna majiteľa vinice zabili (21,39). Asi sa dá pochopiť, že odmietli sluhov; ale vinohradníci sluhov nielen odmietli, ale ich zbili a zabili. Takáto násilná reakcia je značne znepokojujúca.

Podobne sa i dnes stretávame s až extrémne násilnými udalosťami: v Alepe sú zbombardované nemocnice, v rozličných krajinách sú prenasledované náboženské menšiny, po celom svete sú páchané teroristické útoky...

Matúšovo evanjelium nám ponúka niekoľko pomenovaní takéhoto násilia: sebectvo, individualizmus, vyťahovanie sa, lakomstvo: „Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!” (21,38).

Život, ktorý sme dostali, nám bol daný, aby sme ho odovzdávali ďalej. Oproti sebectvu, individualizmu, vyťahovaniu sa a lakomstvu... poďme konať veľkomyseľne, s otvorenou mysľou, seba dávajúc.

Vo svetovom merítku nám podobenstvo o vinohradníkoch ukazuje nakoľko je rozsah Pokoja prepojený s podelením sa o zdroje, prijatím druhých, či odmietnutím násilného správania. Metafora vinohradu nám tiež pripomína, že aj ochrana prostredia je podmienkou Mieru vo svete.

 

„Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným“ (21,42)

Ako reagujeme na násilné, či neférové situácie? Myslíme skôr na odplatu, podobne ako kňazi a farizeji (21,41)? Dokážeme na násilie odpovedať jedine násilím?

Ježiš, citujúc Žalm 117, „Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným“ (21,42), nás naopak pozýva nezatracovať. Ponúka nám cestu odpustenia a obrátenia. Viera, láska a nádej umožňujú všetky rany premeniť na dobro.

 

Ako dnes konám ja, ako pokrstený, v súlade s úlohou šíriteľa pokoja vo svete?

Môžem opakovať modlitbu sv. Františka, ktorá ma pozýva, aby som sa stal nástrojom pokoja:

Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja.
Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť;
odpustenie, kde sa množia urážky;
jednotu, kde vládne nesvornosť.
Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia;
vieru tým, čo pochybujú;
nádej tým, čo si zúfajú;
svetlo tým, čo tápu vo tmách;
radosť tým, čo smútia.

Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali;
skôr chápať iných, než aby mňa chápali;
skôr milovať iných, než aby mňa milovali.
Pretože len keď dávame – získavame;
len keď zabúdame na seba – nachádzame seba samých;
len keď odpúšťame - dostáva sa nám odpustenia;
len keď odumierame sebe – povstávame k večnému životu.

Amen.

 

Poďme ešte ďalej: (čo znamená) byť skautom, či skautkou v Afganistane

Afganský skauting bol zakázaný režimom Talibanu. V roku 2010 bol vďaka mimovládnej organizácii Parsa, sídliacej v Kábule, znovu povolený. Dnes má toto hnutie viac než 400 vodcov a 2000 mladých (vrátane 40% dievčat). V zničenej krajine skauting ponúka možnosť mieru a práce na sebe.

Podobne ako v hociktorom inom skautskom hnutí, deti majú možnosť zažiť tímový život a výchovu činnosťou, ale navyše sú si vedomí problémov prepojených s drogami, mínami a otázkami súvisiacimi s nerovnosťou žien.

Zdroj: http://nr.news-republic.com/Web/ArticleWeb.aspx?regionid=15&articleid=69354646

 

 

Aktivita

Cieľ: Pochopiť dôležitosť spolupráce pre dosiahnutie spoločného cieľa.

Cieľová skupina: Všetci

Miesto: Vonku

Trvanie: 30minút

Priebeh:

  1. Položte na zem plachtu/celtu, ktorá bude predstavovať kryhu. Deti budú tučniakmi, ktoré plávajú vo vode, pokiaľ hrá hudba.
  2. Keď hudba prestane hrať, je to znamenie, že sa blíži nebezpečenstvo. Všetky tučniaky sa musia ísť ukryť na kryhu.
  3. Keď hudba začne opäť hrať, tučniaky sa vrátia do vody. Avšak počas toho sa kvôli globálnemu otepľovaniu kryha začne topiť – zložte celtu na polovicu. Keď hudba prestane hrať, tučniaky sa musia opäť vrátiť na kryhu s tým, že nikto nesmie ostať vo vode. Ak sa to niekomu nepodarí, prehrajú všetci.
  4. Takto to pokračuje ďalej. S každým kolom sa kryha zmenšuje na polovicu, až kým to ďalej nepôjde.
  5. Na záver hry sa môžeme s deťmi porozprávať o ich pozorovaní, pádoch a ich spolupráci, či stratégiách, ktoré vymysleli, aby spoločne hru vyhrali.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie