3. pôstna nedeľa: Sila

Hlavná myšlienka evanjelia:

Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.

Silu motorov dokážu ľudia merať v kilowattoch. Vlastne ich výkon, ktorý si často zamieňame s pojmom sila.  Aj my ľudia sa vieme nabudiť k výkonom, aby sme sa prezentovali pred inými ako silní jedinci.

„Čo je Bohu slabé je pre svet silné“, hovorí sv. Pavol apoštol v Prvom liste Korinťanom, ale mohli by sme to obrátiť: Čo je vo svete silné, je pred Bohom slabé. To je jeden z evanjeliových paradoxov.

V čom teda spočíva skutočná sila?

Nepatrná kvapka dokáže svojou činnosťou vyhĺbiť jamku do skaly, rastlinka (tráva) dokáže vydvihnúť asfalt a jeho prasklinou sa dostane k dennému svetlu.

Toto je skutočná sila, tichá, nenápadná, vytrvalá. Svet učí, že musíme ohúriť okolie, musí byť o nás počuť! Ježiš hovorí, že blahoslavení sú tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Sila je často obalená nenápadnosťou a nenápadnosť má často podobu vytrvalosti. Vnútorná sila je skutočná sila (semienko, kvas, Božie kráľovstvo)

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie