3. pôstna nedeľa: Sila

Hlavná myšlienka evanjelia:

Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.

Silu motorov dokážu ľudia merať v kilowattoch. Vlastne ich výkon, ktorý si často zamieňame s pojmom sila.  Aj my ľudia sa vieme nabudiť k výkonom, aby sme sa prezentovali pred inými ako silní jedinci.

„Čo je Bohu slabé je pre svet silné“, hovorí sv. Pavol apoštol v Prvom liste Korinťanom, ale mohli by sme to obrátiť: Čo je vo svete silné, je pred Bohom slabé. To je jeden z evanjeliových paradoxov.

V čom teda spočíva skutočná sila?

Nepatrná kvapka dokáže svojou činnosťou vyhĺbiť jamku do skaly, rastlinka (tráva) dokáže vydvihnúť asfalt a jeho prasklinou sa dostane k dennému svetlu.

Toto je skutočná sila, tichá, nenápadná, vytrvalá. Svet učí, že musíme ohúriť okolie, musí byť o nás počuť! Ježiš hovorí, že blahoslavení sú tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Sila je často obalená nenápadnosťou a nenápadnosť má často podobu vytrvalosti. Vnútorná sila je skutočná sila (semienko, kvas, Božie kráľovstvo)

 

Úloha: “Skaut je osožný a pomáha iným”

Nájdite vo svojom okolí človeka, s ktorým si počas týždňa prehĺbite v praxi 3. bod skautského zákona - Skaut je osožný a pomáha iným. Ako na to? Na začiatku týždňa si skúste zodpovedať na tieto otázky:

  • Čo je to byť osožný?
  • Čo je skutočne pomocou, čo nie?
  • Čo je k tomu predpokladom?

Svoje odpovede porovnajte s nasledujúcim textom:  

Aby som  mohol byť osožný - užitočný, mal by som niečo poznať a vedieť. Je to teda  spojené  s potrebou poznávať, učiť sa a zdokonaľovať. Aby som vedel, čím môžem byť niekomu  nápomocný,  musím byť tiež pozorný, všímať si veci a ľudí okolo seba.

Počas nasledujúceho obdobia sa v tom sa môžeme trénovať. Tento bod skautského zákona predpokladá, že vidím potreby iných a sú pre mňa prinajmenšom rovnako dôležité ako tie moje. Mal by som tiež vedieť odhadnúť, čo dokážem urobiť a čo je naopak nad moje sily, keď sa odhodlávam ku skutku. Často je to spojené s prinášaním určitej obete, keď sa musím vzdať toho, že robím niečo pre svoj prospech. Teraz robím niečo pre niekoho iného alebo všeobecne pre druhých bez toho, aby som z toho niečo mal. Má to vnútornú väzbu na denný príkaz dobrého skutku. Jeho naplňovanie prináša radosť a uspokojenie. Ale musím byť  tiež  pripravený, že nie každý dobrý úmysel sa stretne s pochopením a zdarom. Bude to často vyžadovať určitú mieru vytrvalosti a vynaliezavosti.

A teraz do praxe: skúste počas dňa konať tak, aby ste mohli povedať, že ste skutočne osožní. Majte otvorené oči pre potreby druhých, ale tiež zvažujte svoje možnosti. A večer si nájdite chvíľku na reflexiu. Ak ste si vytvorili zápisník (viď úloha na pôst), neváhajte si do neho zaznamenať svoje skúsenosti a posuny.

(inšpirované publikáciou českej Ekumenickej lesnej školy: ČTYŘI INSPIRACE, Sondy do oddílové metodiky)

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie