1. pôstna nedeľa

1. pôstna nedeľa - 10.3.

Evanjelium: Mk 1,12-15

"Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal"

Znečistenie, odpad a kultúra vyhadzovania

V našom každodennom živote sme až príliš závislí na technológii. Už nie sme schopní stráviť čo i len jeden deň bez smartfónu či počítača. Veľa ľudí si myslí, že technológie dokážu úplne vyriešiť environmentálne problémy, ale skôr sa stáva, že s riešením jedného problému hneď vytvoria ďalší.

Zem, náš domov, začína vyzerať ako obrovská kopa odpadu. Priemyselný odpad a chemické produkty používané v mestách a poľnohospodárskych oblastiach sa nahromaďujú v organizmoch miestnej populácie. Prijíma sa len málo opatrení, či dokonca žiadne. A to až dovtedy, kým ľudské zdravie nie je nezvratne zasiahnuté. Kultúra vyhadzovania ešte aj človeka redukuje len na odpad.

Náš priemyselný systém na konci celého cyklu výroby a spotreby nevytvoril možnosť ako vstrebať a znovu použiť odpad a vedľajšie produkty. Zatiaľ sme si nedokázali osvojiť cyklický model výroby, ktorý by bol schopný zachovať dnešné zdroje pre súčasné i budúce generácie a zároveň obmedziť používanie neobnoviteľných zdrojov ako sa len dá, znižovať ich spotrebu, zvyšovať efektívnosť ich použitia, opätovného využitia a recyklovania.

Je naliehavé postaviť sa proti kultúre vyhadzovania, ktorá ovplyvňuje ľudský život a život planéty ako takej: my ako skauti by sme mali byť toho príkladom.

Počas prvého pôstneho týždňa venujme viac našej pozornosti a záujmu ľuďom, ktorých budeme stretať – pozerajme na nich ako na majstrovské dielo vytvorené Bohom a nie ako na veci, ktoré môžeme len tak odhodiť. Poprosme nebeského Otca, aby dal našej generácii chlieb múdrosti, aby sme boli schopní zvíťaziť nad kultúrou vyhadzovania a tešili sa z menej vecí, aby sme sa veľkoryso rozdelili s tými, ktorí majú menej a teda vážia menej vo svetovom hospodárskom a spoločenskom poriadku.

 

Aktivita:

Teraz, na začiatku pôstu, je každý skaut/skautka v oddiele (družine) pozvaný/á, aby zachovali každý recyklovateľný odpad: kartóny, papier, plastové škatule, kúsky nití... atď. Zo všetkého, čo počas pôstu takto nazbierate, môžete v tímoch vytvoriť veľkonočnú záhradku, ktorá môže vyzdobiť vašu klubovňu alebo i oltár počas veľkonočnej nedele. (inšpirácie ako môže vyzerať takáto záhradka nájdete napr. tu alebo tu)

Každý tím k tomu dostane veľké vrece, na ktorom bude napísaná veta z chválospevu stvorenia od sv. Františka z Assisi. (tu nájdete celý text)

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie