1. pôstna nedeľa: Boj

Hlavná myšlienka evanjelia:  

Satan ho pokúšal a anjeli mu posluhovali.

Ide o pokúšanie na púšti, pred Ježišovým verejným vystúpením, na začiatku jeho verejnej činnosti. Rovnako by sa táto veta hodila aj do Getsemanskej záhrady, aj v nej bol Ježiš pokúšaný a posluhovali mu anjeli. Ba môžeme povedať, že Ježiš bol pokúšaný počas celej svojej verejnej činnosti. Satan si totiž poslúžil farizejmi a zákoníkmi, ktorí mu mali strojiť úklady, rovnako ako aj Boh si poslúžil inými ľuďmi, ktorí mu boli nápomocní.

Niet víťazstiev bez bojov. Náš skautský zákon nám ukazuje dobro, ako strategickú pozíciu skauta. Skaut je ako rytier, ktorý premáha zlo v sebe i okolo seba. Premáha ho konaním dobra.

Raz prišiel do istého mesta prorok s úmyslom obrátiť jeho obyvateľov. Ľudia spočiatku jeho kázne počúvali, ale časom ich k nemu chodilo menej a menej, až nakoniec nebolo nikoho, kto by proroka počúval. Jedného dňa zastal pri prorokovi akýsi pocestný a spýtal sa ho:“Prečo stále hovoríš, nevidíš, že tvoje konanie je márne?“ Prorok odpovedal: „ Spočiatku som mal nádej, že ich možno zmeniť. Ale teraz hlasno volám iba preto, aby oni nezmenili mňa.“

Celý život sme pokúšaní i povzbudzovaní. Vytrvajme verne na ceste, ktorú sme si vybrali.

Úloha: Pôstna škatuľka

Dobrý spôsob ako odolať pokušeniu, je odriekanie. I keď sa to nezdá, odriekanie podobné tomu pôstnemu je prítomné v celom skautskom živote. Keď ideme na tábor, odriekame si pohodlie teplej sprchy, mäkkej postele. Keď plníme výzvy, zriekame sa na čas jedla, spoločenstva, vlastného hlasu...atď.

A čoho a hlavne načo sa zriecť počas tohtoročného pôstu? A čo takto sladkostí? Že to nie je originálne? Ale o to efektívnejšie! Skúste peniaze, ktoré by ste minuli za sladkosti zbierať do pokladničky a po Veľkej noci ich použite na charitu. Máme pre Vás hneď 2 možnosti:

  • Slovenská katolícka charita tento rok spustila projekt „pôstna krabička“, kde vyzbierané peniaze počas pôstu posielajú pre deti v subsaharskej Afrike. Viac o projekte TU a kto by chcel získať krabičku, tak potom TU.
  • Ak chcete ísť vlastnou cestou a poznáte vo svojom okolí nejaké centrum napr. pre siroty, pre bezdomovcov, pre starých, či postihnutých ľudí, tak si môžete vytvoriť vlastnú pokladničku a zbierať pre „svoj projekt“. A prikladáme návod na jednoduchú pokladničku.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie