Pôstne zamyslenia a aktivity 2017

Ako je už tradíciou, ICCG-E spolu s ICCS-EM pripravili online meditácie a aktivity pre vašu osobnú potrebu, ale i ako nástroj pre skautov a skautky. Tento rok Vám ich predkladáme v slovenčine. Čomu budú venované? Citujeme z listu ICCG a ICCS:

Podobne ako v advente, i v Pôste sme sa rozhodli pokračovať  so Slovom z Markovho evanjelia: „V ten deň, keď sa zvečerilo, im povedal: „Prejdime na druhý breh.“ (Mk 4,35). V kontexte evanjelia to značilo prejsť na druhý breh jazera na loďke. V tých dňoch bolo oveľa bežnejšie použiť loďku na dopravenie sa na druhú stranu rieky, či jazera; dnes je väčšou samozrejmosťou použiť most. Most sa tiež používa ako symbol príchodu do niečoho nového, z tmy do svetla, od vojny k mieru...

K pôstnej téme v roku 2017 – reprezentovanej veršom z Markovho evanjelia – by sme ešte chceli pripojiť 2 myšlienky z práce ICCG-E a ICCS-EM, ktoré sú zamerané na šírenie pokoja zo strany ICCG a na budovanie mostov zo strany ICCS. V meditáciách a aktivitách prepájame a reflektujeme tieto 2 aspekty zvlášť v spojení s piatkovým evanjeliom.

Požehnaný Pôstny čas!

Petra Adamušková, ICCG-E

Antoine Maksoud, ICCG-EM

 

Téma: Pokoj treba budovať od základov – v našich skautských oddieloch/v našich rodinách...v skrytosti pred očami sveta

Téma: Pôst ako most k Bohu

Téma: Zmierenie ako most k ostatným a znamenie mieru

Téma: Bolo nám zverené Božie kráľovstvo

Téma: Ako vybudovať most do Božieho kráľovstva? Láskou k Bohu a k blížnym.

Téma: Ježiš ako most a posol na zemi

Téma: Ježišove dobré skutky ako most k ľuďom

Téma: Lk 22, 1-23

Téma: Jn 19,31-37

Téma: Mt 28, 1-10
Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie