Aktivity k Pôstu

Na tohtoročný Pôst máme pre vás jednu troška netradičnú otázku: „Aký svet chceme nechať tým, ktorí prídu po nás, deťom, ktoré teraz vyrastajú?” Táto otázka je nielen stredobodom pripravených pôstnych zamyslení, ale i encykliky Sv. Otca Františka Laudato si' o starostlivosti o stvorenie, o náš „spoločný dom“.

Prečo Laudato Si'?

Niekdajšie dohady o zmene klímy dnes potvrdzujú žiaľ často devastačné následky na ľuďoch i na planéte. Mnohé klimatické zmeny sú prirodzeným procesom a dejú sa i bez zásahu človeka, ale vieme, že niektoré ľudské činnosti majú významný negatívny dopad na príčiny nedávnych klimatických zmien, často označovaných ako „globálne otepľovanie“.

Pápež František to vystihol pri návšteve Filipín, keď odpovedal na otázku zodpovednosti človeka za klimatické zmeny: „Neviem, či je to všetko iba ľudská chyba, ale väčšinou áno. Pri väčšine prípadov je to človek, ktorý kontinuálne pošliapava prírodu.“

Encyklika Laudato Si' reaguje na tieto informácie nie so strachom, ale pozýva nás, aby sme pristupovali k našej zemi s láskou a nádejou. Jej názov vychádza z modlitbového zvolania sv. Františka: „Buď pochválený, môj Pane“ (Laudato si´, mi´ Signore). Takto nám pripomína, že zem, náš spoločný dom, „je ako sestra, s ktorou sa delíme o existenciu, a ako krásna matka, ktorá otvára svoju náruč, aby nás prijala.“ (LS, 1).

Aktivity a zamyslenia

Všetky zamyslenia a aktivity sme prebrali zo spoločných materiálov ICCS a ICCG z roku 2018, teda i čítania sú podľa pôstu 2018. Rozdelili sme ich podľa jednotlivých týždňov, ktoré postupne budeme dopĺňať:

ICCS a ICCG o Laudato Si'

Pápež František v encyklike Laudato Si' pozýva upriamiť pozornosť na dôležitosť milovať, rešpektovať a chrániť náš spoločný domov.

Nemôžeme len obdivovať krásu a harmóniu, ktorá existuje vo všetkých Stvoreniach; je to dar, ktorý nám Boh dáva, aby sme ho mohli nájsť a kontemplovať v jeho dielach. Je dôležité rozvíjať "integrálnu ekológiu", v ktorej rešpekt k všetkým tvorom odzrkadľuje bohatstvo, ktoré nás obklopuje a dáva človeka na vrchol Stvorenia.

Skauti a skautky po celom svete sa môžu zapojiť do tejto veľmi dôležitej úlohy a podporovať starostlivosť a rešpektovanie životného prostredia, najmä v tejto integrálnej ekológii.

Naša viera v Boha nás vedie k spoznávaniu Boha v jeho Stvorení, ktoré je ovocím jeho Lásky k nám a pozýva nás k tomu, aby sme sa starali o prírodu a chránili ju. Preto je potrebné, aby sme podporovali pravé vzdelávanie na všetkých úrovniach, ktoré by pomohlo šíriť zodpovedný a vnímavý postoj k potrebe starať sa o náš svet; a osobitným spôsobom chrániť, podporovať a hájiť ľudské práva (porov. Laudato Si’, č. 201).

Na začiatok sa môžeme samých seba spýtať nakoľko je toto prepojené a začlenené v mojej krajine, mojom meste, životnom prostredí, v mojom náboženstve a samozrejme – v mojom skautskom zbore. Inými slovami – integrálne vzdelávanie by malo učiť ľudí brať zodpovednosť nielen ako predlohu, námet, ale ako skutočné povedomie (za ktorým si budú stáť).

Pokým sa tento cieľ nedosiahne, môžeme povedať, že sme stále na úrovni škôlkarov.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie