Cesta do hlbín skautskej duše

Seminár (nielen) o duchovnom rozmere v skautingu

Dátum a miesto: 7.12.2019 v Bratislave
Vek: 15+
Cena: 5€ (+ možnosť dokúpiť si obed za 2,50€)

Prihlasovanie a kontakty:
 • Do konca novembra v tomto formulári.
 • Bližšie informácie: duchovno(at)skauting.sk
 • Pre fanúšikov sociálnych sietí: udalosť na facebooku

 

Program:
 • Miloš Pikala - Inky // Duchovný rozmer v skautingu (prednáška + diskusia)
 • Pavel Hošek // Evangelium podle Jaroslava Foglara (prednáška + diskusia)
 • Hledání prvního principu (workshop z dielne Odboru duchovní výchovy Junáka)
 • Ján Pokorný - Johany, Peter Janota - Slížik, Pavol Fandák // Čo sa vlastne stalo? (diskusia s tými, čo zažili skauting medzi zákazmi a aktívne sa podieľali na jeho obnove)

Pred začiatkom hlavného programu bude možnosť zúčastniť sa sv. omše.

 

Hostia:
 • Miloš Pikala - Inky

Inky je dlhoročným skautom a  je členom Duchovnej rady SLSK, kde pracuje na tvorbe duchovného programu. Je tvorcom metodického materiálu o duchovnom rozmere v skautingu. Momentálne pôsobí ako farár vo farnosti Turčiansky Peter.

 • Pavel Hošek

Je český teológ, religionista, kazateľ, publicista a vysokoškolský pedagóg na Evanjelickej teologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Venuje sa vzťahu teológie a kultúry a religionistickým výkladom krásnej literatúry. Je autorom kníh Evangelium podle Jaroslava Foglara či Evengelium lesní moudrosti a mnohých ďalších.

 • Ján Pokorný - Johany 

Patrí ku generácii skautov šesťdesiateho ôsmeho roku. Po páde komunizmu sa odieľal na obnove skautingu. Skautský oddiel viedol cca 10 rokov, spoluorganizoval a absolvoval 16 táborov. V rokoch 1996 – 1999 bol Kmeňovým vodcom SLSK, potom náčelníkom SLSK celých 8 rokov. Je nositeľom vyznamenania Radu strieborného vlka.

 • Pavol Fandák

Od rannej mladosti sa venuje ochrane prírody na dobrovoľnej i profesionálnej úrovni. Pracuje pre správu Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a vedie 40. zbor skautov Fénix Modra. Založil ho spočiatku „tajne“ ako krúžok mladých ochrancov prírody pri správe CHKO pred 40 rokmi.

 • Peter Janota - Slížik

Zástupca historickej komisie SLSK, ktorý začal s tradíciou Betlehemského svetla na Slovensku. Pochádza z významnej skautskej rodiny Janotovcov. Krátko po jeho narodení bol skauting zakázaný. Obdobie Pražskej jari ako radca a neskôr vodca oddielu. Po r. 1989 sa podieľal na obnove skautingu, v rokoch 1994-97 bol zástupcom náčelníka. Je nositeľom Radu strieborného vlka.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie