Akcie

Skautský týždeň za mier 2018

 

Nemusíš hneď zachrániť zem! ...stačí ak začneš s malými krôčikmi na ceste k lepšiemu svetu.

Aj tento rok môžeš vykročiť na cestu pokoja. Stačí ak sa v týždni 16.-22.9.2019 pripojíš k nám!

Vyber si na stránkach Duchovnej rady spôsob, ktorý je tebe a tvojej družine najbližší – zamyslenie, hra, modlitba, či pomoc... a zapoj sa priamo z vašej klubovne, mesta, či obce.

Každý krôčik k pokoju má význam, tak neváhaj a pridaj sa!

 

 

InDuLoNa

Indulona je krém na ruky z vyše 60-ročnou tradíciou. A okrem toho aj intelektuálno-duchovná víkendová akcia určená pre starších skautov, ktorí majú záujem vzdelávať sa a ochotu diskutovať na určené témy.

Program tohto podujatia je postavený na diskusných a prednáškových blokoch pod vedením skúsených a v danej oblasti vzdelaných prednášajúcich. Sú to väčšinou prizvaní hostia zo skautských i neskautských kruhov – vysokoškolskí pedagógovia, teológovia, kňazi, filozofi. Diskusie sa týkajú konkrétnej problematiky z oblasti filozofie, teológie, politológie, histórie či dokonca metafyziky. Rozoberajú témy, ktoré sú účastníkom blízke a ktoré ich zaujímajú. Vytvára sa tu priestor na otázky i odpovede na ne. Mladí ľudia môžu konečne namiesto školského memorovania o problémoch diskutovať a sami hľadať pravdu. K tomu dostávajú aj tipy na kvalitnú literatúru.

Cieľom Indulony teda nie sú len vedomosti, ale aj naučiť skautov umeniu diskutovať, načúvať druhým a vyjadriť svoj názor. Obsahom Indulony sú okrem diskusných blokov aj ďalšie aktivity na spestrenie programu. Ide o hry, vychádzky do okolia, spev pri gitare, kvalitný film s prípadnou následnou diskusiou a pod.

Najbližšia Indulona sa uskutoční na jeseň 2019. Všetky informácie nájdete na: http://indulona.68zbor.sk/

.

Skautský Týždeň v Taizé

Scout Week in Taizé

Dátum: 21.-28.7.2019

O Taizé

Slovom Taizé je nazývaná medzinárodná ekumenická komunita v dedinke Taizé vo Francúzsku. Na tomto mieste prebiehajú každý týždeň stretnutia mladých kresťanov z rôznych cirkví, ktoré sú zamerané na „vnútorný život a ľudskú solidaritu“. Súčasťou je 3x do dňa modlitba s typickými spevmi, zamysleniami na Bibliou a zdieľaním v skupinkách. Samozrejmosťou je tiež podieľanie sa na chode komunity a nechýba ani zábava.

Skautský týždeň je najlepšou kombináciou toho, čo Taizé ponúka“bežne“ a špeciálneho programu pre nás, skautov. Tento program sa skladá z rôznych aktivít zameraných na vieru a skauting, hier a tiež poznávanie skautov zo zahraničiaa toho, ako skauting u nich vyzerá.

Prihlasovanie: na katarina.rausova@skauting.sk

Cena: 50e + cesta

Základné informácie o akcii nájdete tu:   SKAUTSKÝ TÝŽDEŇ V TAIZÉ

Tento rok sa uskutoční v termíne 21.-28.7.2019.

Prihlasuje sa u tajomníčky DR - fantasy - katarina.rausova@skauting.sk 

Aktuálne informácie nájdete na:  https://www.facebook.com/scoutweek?fref=ts

 


Skautská púť do Levoče

 

 Skauti z viac ako desiatich zborov Slovenska sa pravidelne každý rok stretávajú na tradičnej duchovnej púti na Mariánsku horu v Levoči. Štartovacím miestom býva fara vo Vrbove. Samotná cesta má cca 25 km. V cieli býva vystavaný skautský tábor, do ktorého sa pridávajú aj skauti z iných zborov. Spoločne trávia krásne chvíle (napr. s dobrým guľášikom) od soboty až do nedele.

Počas púte zvyknú zabezpečovať duchovný servis naši skautskí kňazi Andy a Haky. Na spoločných svätých omšiach vo vyhradených zónach pri hlavnom oltári môžeme aj svojou prítomnosťou zviditeľňovať skauting.

Kontaktná osoba: Fabo - fabian.novotny@gmail.com

Termín konania: začiatok júla

 

Cyrilo-Metodejská národná púť v Nitre

 

Nitrianska skautská oblasť kniežaťa Pribinu si každoročne pripomína príchod sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy na pozvanie kniežaťa Pribinu. Počas Cyrilometodských slávností sa zúčastňuje slávnostnej svätej omše v Nitre, po ktorej nasleduje procesia mestom s ostatkami svätého Cyrila, ktoré nesú skauti.

Termín konania: začiatok júla

 

 

 

 

Cesta do hlbín - nezostaň na povrchu!

cestadohlbin

Unikátny kurz tvorby duchovného programu zameraný tak pre skautov veriacich, ako aj tých bez vyznania. Hlavným cieľom je ukázať ako možno prehĺbiť duchovný rozmer aj u tých, pre ktorých to nie je prirodzené na základe vlastného vierovyznania.

Zatiaľ sa uskutočnil len nultý ročník, fotografie z akcie nájdete TU

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie