Duchovná rada SLSK - Kto sme

Duchovná rada je stálou radou a členom náčelníctva Slovenského skautingu. Jej úlohou je rozvíjať duchovný rozmer skautov a podporovať náboženskú výchovu členov, ktorí si ju žiadajú, v súlade s ich vlastným náboženským presvedčením. To sa deje prostredníctvom budovania si vzťahu k hodnotovému systému, ktorý je integrovanou súčasťou programu a vzdelávania.

V roku 2012 si pripomenula dve významné výročia: 20 rokov existencie Duchovnej rady a 20 rokov od prvých rozhovorov a navštívenia predstaviteľov International Catholic Conference of Scouting – ICCS, ktorým sme sa stali riadnym členom v roku 2008.

Aktivity

Pravidelne organizujeme podujatia, ako napr.:

  • odovzdávanie Betlehemského svetla predstaviteľom cirkví a spoločenského života
  • aktivity kňazov a skautov – napr. celoslovenská skautská omša od Prešova až po Bratislavu
  • ekumenické aktivity
  • celoslovenská skautská púť do Levoče
  • pravidelné stretnutia skautských manželských párov
  • výpomoc pri organizovaní Dňa rodiny
  • spoluprá­ca pri organizovaní Cyrilo­metodských slávnosti
  • skautské duchovné obnovy
  • pomoc pri rôznych diecéznych stretnutiach mládeže na Slovensku

Zahraničné vzťahy

Duchovná rada je spolu so zriadenou inštitúciou Komisie katolíckych skautov členom medzinárodnej inštitúcie International Catholic Conference of Scouting – ICCS.

V roku 2015 Slovenský Skauting vstúpil do medzinárodnej platformy International Catholic Conference of Guiding (ICCG), ktorá je súčasťou WAGGGS. Komunikáciu s ICCG, ako aj riešenie prípadných úloh preberá na starosti Duchovná rada.

Prostredníctvom zahraničných kontaktov a grantov sa obohacuje spektrum duchovných aktivít a ich implementácia v organizácii na Slovensku. Je to zároveň obohatenie v oblasti rozvoja duchovnej formácie v oblasti voľnočasovej a náboženskej pedagogiky.

 

Členovia Duchovnej rady

Martin Raškovský
Veľký Medveď
126. zbor prof. Hlaváča Hermanovce predseda DR, národný kaplán
Elena
Kytlicová
Elenka
1. zbor Baden-Powella Bratislava tajomníčka DR
Miloš
Pikala Inky 45. zbor Posledného spojenectva Veľké Zálužie tvorba programu a metodiky DR
Daniel Slivka
Xavier
49. zbor Geronimo Prešov zástupca pre ICCS
Ján Pokorný Johany
104. zbor Bratislava - Ružinov tvorba podkladov k pútnictvu
Daniela Tallová
Dadka
33. zbor Ordo Salinae Prešov tvorba duchovných aktivít
Katarína Rausová fantasy 70. zbor Bízon Víťazí Bratislava zástupca pre ICCG

 

Spolupracovníci

Michal
Černý
Misco
91. zbor Bratislava - Prieskumníci
Ján Breza Padre 68. zbor Biele Vrany Košice kurz INDULONA
Juraj
Húdik
Fantagíro
144. zbor Posolstva B.P., Vráble
Jaroslav Urík Jaro 30. bistersa, Považská Bystrica

Matej Gajdoš Rytier 11. zbor Biele delfíny, Bratislava
Martina Slivková Zváračka 112. zbor Prameň Prešov Sekčov
Tomáš Tkáč Uzol 45. zbor Posledného spojenectva Veľké Zálužie Cyrilometodské slávnosti v Nitre
Matúš
Kováčik
Homér 45. zbor Posledného spojenectva Veľké Zálužie
Peter Florek Permoník 53. zbor Gentiana Dolný Kubín činovník pre duchovno v ZSO
Ľubomír Lalík br. Zachej OFM Hlohovec
Daniela
Uhereková Fibs 70. zbor Bizón víťazí, Bratislava Skautský týždeň za mier
Fabián
Novotný
Fabo 46. zbor Biela Nádej Krompachy Marianska púť v Levoči
Mária
Mitríková
Veve
11. zbor Biele delfíny, Bratislava
Žofia Majdeková Žofka 34. zbor don Bosca Bratislava
Martin Ružbarský Rezanek 115. skudos, Lipany
Jana
Vinterová
Juháska
68. zbor Biele Vrany Košice
Peter Knapík Arizona 106. zbor Akataleptik Detva
Peter Dudák Mlock 45. zbor Posledného spojenectva, Banská Štiavnica
 

 

Spojky

Ján Pravda Janči 2.zbor Dlhých mačiek Trnava ZSSO
Ján
Murín
Zubadlo
45. zbor Posledného spojenectva Veľké Zálužie NSO
Barbora Rudolfová Repka 1.zbor Baden-Powella Bratislava BSO
Peter Florek Permoník 53. zbor Gentiana Dolný Kubín ZSO
Andrej Legutký Andy 66. zbor Eduarda Korponaya Vyšné Ružbachy; pôsobisko - Vrbov PSO
Aneta Šperková Any 89. zbor Cuprum, Banská Bystrica SSO
Gabriela Lopuchovská Vločka 112. zbor Prameň, Prešov VSO
Miroslav Hrivňák Green 59. zbor Barbakan, Banská Bystrica HKVS
Lýdia Jakubjaková Heidy 25.zbor Vodopád Žilina ZR

 

Kňazi v Duchovnej rade

Lukáš Poklemba Luky 33. zbor Ordo Salinae Prešov RKC
Anton Horník Haky 64. zbor Štefana Kluberta Levoča RKC
Martin  Mekel Martin 133. zbor Čičva Čičava GKC
Andrej  Legutký Andy 66. zbor Eduarda Korponaya Vyšné Ružbachy; pôsobisko - Vrbov
RKC
Ján
Mahút Bráško 53. zbor Gentiana Dolný Kubín; pôsobisko - Zákamenné
RKC
Tibor Molnár   Mengusovce ECAV

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie