Duchovná rada SLSK - Kto sme

Duchovná rada je stálou radou a členom náčelníctva Slovenského skautingu. Jej úlohou je rozvíjať duchovný rozmer skautov a podporovať náboženskú výchovu členov, ktorí si ju žiadajú, v súlade s ich vlastným náboženským presvedčením. To sa deje prostredníctvom budovania si vzťahu k hodnotovému systému, ktorý je integrovanou súčasťou programu a vzdelávania.

V roku 2012 si pripomenula dve významné výročia: 20 rokov existencie Duchovnej rady a 20 rokov od prvých rozhovorov a navštívenia predstaviteľov International Catholic Conference of Scouting – ICCS, ktorým sme sa stali riadnym členom v roku 2008.

Aktivity

Pravidelne organizujeme podujatia, ako napr.:

  • odovzdávanie Betlehemského svetla predstaviteľom cirkví a spoločenského života
  • aktivity kňazov a skautov – napr. celoslovenská skautská omša od Prešova až po Bratislavu
  • ekumenické aktivity
  • celoslovenská skautská púť do Levoče
  • pravidelné stretnutia skautských manželských párov
  • výpomoc pri organizovaní Dňa rodiny
  • spoluprá­ca pri organizovaní Cyrilo­metodských slávnosti
  • skautské duchovné obnovy
  • pomoc pri rôznych diecéznych stretnutiach mládeže na Slovensku

Zahraničné vzťahy

Duchovná rada je spolu so zriadenou inštitúciou Komisie katolíckych skautov členom medzinárodnej inštitúcie International Catholic Conference of Scouting – ICCS.

V roku 2015 Slovenský Skauting vstúpil do medzinárodnej platformy International Catholic Conference of Guiding (ICCG), ktorá je súčasťou WAGGGS. Komunikáciu s ICCG, ako aj riešenie prípadných úloh preberá na starosti Duchovná rada.

Prostredníctvom zahraničných kontaktov a grantov sa obohacuje spektrum duchovných aktivít a ich implementácia v organizácii na Slovensku. Je to zároveň obohatenie v oblasti rozvoja duchovnej formácie v oblasti voľnočasovej a náboženskej pedagogiky.

 

Členovia Duchovnej rady

Martin Raškovský
Veľký Medveď
126. zbor prof. Hlaváča Hermanovce predseda DR, člen náčelníctva
Katarína Rausová Fantasy 70. zbor Bízon Vítazí Bratislava tajomníčka DR, komunikácia s ICCG a ICCS
Daniel Slivka
Xavier
49. zbor Geronimo Prešov Komunikácia s ICCS
Žofia  Majdeková Žofka 34. zbor don Bosca Bratislava program DR, komunikácia s ICCS
Fabián  Novotný  Fabo 46. zbor Biela Nádej Krompachy zástupca DR v hospodárskej komisií SLSK a Marianska púť v Levoči
Ján Breza Padre 68. zbor Biele Vrany Košice člen DR SLSK pre kurz INDULONA
Tomáš Tkáč Uzol 45. zbor Posledného spojenectva Veľké Zálužie člen DR SLSK a Cyrilometodské slávnosti v Nitre
Martina Slivková Zváračka 112. zbor Prameň Prešov Sekčov vzdelávanie DR a komunikácia s ICCS
Daniela  Uhereková Fibs 70. zbor Bizón víťazí, Bratislava člen DR, Skautský týždeň za mier
Matej Gajdoš Rytier 11. zbor Biele delfíny, Bratislava člen DR
Matúš  Kováčik Homér 45. zbor Posledného spojenectva Veľké Zálužie člen DR, kontakt pre Zahr. Radu
Jaroslav Urík Jaro 30. bistersa, pb člen DR
Ján  Murín Zubadlo 45. zbor Posledného spojenectva Veľké Zálužie člen DR, skautské víkendové omše + celoročný (každoročný) program
Juraj  Húdik Fantagíro 144. Vráble člen DR, oblastný duchovný
Martin Ružbarský Rezanek 115. skudos, Lipany člen DR
Ján  Pokorný Johany 104.zbor člen DR
Peter Knapík Arizona 106. zbor Akataleptik Detva člen DR
Peter Florek permoník Dolný Kubín člen DR, činovník pre duchovno v žilinskej oblasti
Ľubomír Lalík brat Zachej OFM Hlohovec člen DR

 

Kňazi v Duchovnej rade

Lukáš Poklemba Luky 33. zbor Ordo Salinae Prešov kňaz - ex offo
Miloš  Pikala Inky 45. zbor Posledného spojenectva Veľké Zálužie kňaz,program DR a KBS  - ex offo
Anton Horník Haky 64. zbor Štefana Kluberta Levoča kňaz - ex offo
Martin  Mekel Martin 133. zbor Čičva Čičava kňaz - ex offo
Martin  Raškovský Veľký Medveď 126. zbor prof. Hlaváča Hermanovce kňaz - ex offo
Andrej  Legutký Andy 66. zbor Eduarda Korponaya Vyšné Ružbachy; pôsobisko - Vrbov
kňaz - ex offo
Ján
Mahút Bráško 53. zbor Gentiana Dolný Kubín; pôsobisko - Zákamenné
kňaz - ex offo

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie