Zrušenie záverečných správ a registračných hárkov

Pridané 15.11.2018

25. októbra sa uskutočnil riadiaci výbor MŠVVŠ SR pre dotačný program PODPORA. Hlavnou tému stretnutia výboru bola zmena usmernenia k čerpaniu dotácie, ktorá stanovuje, aké dokumenty musia organizácie zbierať a uchovávať, aby preukázali svoju činnosť.

Riadiaci výbor skladajúci sa zo zamestnancov ministerstva školstva, Iuventy a štatutárnych zástupcov jednotlivých poberateľov podpory sa zhodol na zmene vykazovania podujatí, ktoré prinesie nižšiu byrokratickú záťaž na dobrovoľných pracovníkov s mládežou. Od nasledujúceho roku sa nebudú zbierať záverečné správy z podujatí a členská základňa sa nebude vykazovať papierovou formou.

Dopady zrušenia jednotlivých dokumentov

Zrušenie záverečných správ

Záverečné správy, tak ako sme ich poznali do teraz sú oficiálne zrušené. Slovenskému skautingu ostala povinnosť pozývať na podujatia celorepublikového významu predstaviteľov Ministerstva školstva vedy výskumu a športu a tak isto nahlasovať podujatia nadlokálneho významu na monitoring regionálnych koordinátorov Iuventy.

Zrušenie papierových registračných hárkov

Registračné hárky sa už od roku 2019 nemusia vyhotovovať. Organizáciám stačí, ak ich nižšie organizačné zložky budú mať vedenú evidenciu členov skrz prihlášky do organizácie a uloženú na lokálnej úrovni. Na celonárodnej úrovni preukazujú organizácie evidenciu členov elektronicky.

Cesta od kontroly ku dôvere

Zníženie byrokratickej záťaže a zníženie kontroly je veľký krok k obnoveniu dôvery v našu činnosť a uznania jej hodnoty. Vážme si ju a naše zvyšné povinnosti voči štátu realizujem o to dôslednejšie, lebo s veľkou dôverou prichádza aj veľká zodpovednosť.

O ďalšom postupe a prispôsobeniu internej administratívy a procesov v rámci organizácie budeme priebežne informovať.  

Zdieľanie