Záverečné správy - 1. časť

Pridané 28.08.2014

Milé vodkyne, milí vodcovia,

Chceme vás požiadať o zasielanie záverečných správ, ktoré sa konali v období od 1.1.2014 do 15.9.2014. Správy je potrebné zaslať do 15.9.2014na mail vivant@skauting.skustredie@skauting.sk, prípadne formou vyplnenia on-line formulára.

Prezenčné listy z akcií nie je potrebné zasielať, tie zostávajú v archíve vášho zboru.

Formulár záverečnej správy z podujatia a vzory vyplnených záverečných správ môžete nájsť na i.skautingu v sekcii administratíva.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Vopred ďakujeme za spoluprácu.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie