Zasielanie zápisnice zo zborovej schôdze

Pridané 15.02.2016

Raz ročne je potrebné (podľa Organizačného poriadku) zaslať na Ústredie Slovenského skautingu zápisnicu zo zborovej schôdze. Príklad takejto zápisnice nájdete nižšie.

Radi by sme Vás poprosili, aby ste ako prílohu k zápisnici pripojili i vyplnený registračný hárok zboru (tiež nižšie). Tieto dokumenty je možné stiahnuť i v internej zóne i-skauting.

download  Súbory na stiahnutie

   Vzor zápisnice zo zborovej schôdze
   Registračný list zboru pre rok 2016

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie